Underättelse om granskningsutlåtande, Ändring av detaljplan för Balder 18 och 19.

Ändring av detaljplan för Balder 18 och 19 antas i stadsbyggnadsnämnden 19 november 2022. Granskningsutlåtandet finns att läsa på detaljplanens sida på webbplatsen

Stadsbyggnadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Balder 18 och 19. Planen antas i stadsbyggnadsnämnden 19 november 2022 och härmed underrättas att granskningsutlåtandet finns att ta del av på detaljplanens sida på Jönköpings kommuns webbplats.

Följ länken nedan för att komma till handlingarna som gäller för Balder 18 och 19.


Publicerad: