Påverka och engagera dig

Här finns information om hur du kan påverka förslag och kommunens utveckling, till exempel genom Jönköpingsförslaget, engagera dig politiskt, rösta i allmänna val och lämna synpunkter i medborgardialoger.

Kvinna bär barn i sele på ryggen tittar och pekar till höger.