search
Sök
menu
Meny
Sök

Dataskyddsförordningen, gdpr

Här finns information om Dataskyddsförordningen, gdpr, som som reglerar hur personuppgifter samlas in, bearbetas och sprids.

Lagen skyddar den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter.

Jönköpings kommun har tagit fram riktlinjer för webbpublicering av personuppgifter.

Innan protokoll, kallelser och andra handlingar kan publiceras på webben måste personuppgifter tas bort. Detta innebär att dessa handlingar först måste granskas och maskeras (rensas) från alla personuppgifter där kommunens intresse av att publicera uppgiften på webben inte väger tyngre än den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten.

Alla kommunens nämnder och förvaltningar har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Vilka uppgifter är personuppgifter?

Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning, kundnummer och foton. Uppgifter om företag är inte en personuppgift, förutom om det gäller en enskild firma.

För att personuppgifter till exempel i form av bilder eller löpande text ska få publiceras på webben, krävs att kommunens intresse – eller ibland det allmänna intresset – av att publicera uppgiften på webben väger tyngre än den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten.

Följande uppgifter definieras uttryckligen enligt gdpr som så pass känsliga att de inte får publiceras på webben utan den enskildes samtycke.

  • Personnummer eller samordningsnummer
  • Ras eller Etniskt ursprung
  • Politiska åsikter, med undantag för politiker
  • Religiös eller filosofisk övertygelse
  • Medlemskap i fackförening
  • Hälsa eller sexualliv
  • Lagöverträdelser

Datainspektionen, dataskyddsförordningen (GDPR) Länk till annan webbplats.