Statistikdatabas

Illustration med fyra blå staplar som blir högre från vänster till höger. I bakgrunden illustreras konturer på ansikten.

I kommunens statistikdatabas presenteras statistik om Jönköpings kommun, både för hela kommunen och för enskilda stadsdelar eller kommundelar.

I databasen kan du hitta och spara ner statistik om kommunen i excelformat. Du har också möjlighet att skriva ut det du finner intressant.

I Områdesstatistiken presenteras i stort sett våra stads- och landsbygdsdelar med siffror om folkmängd, folkmängdsförändringar, ohälsotal, inkomster, bilinnehav, arbetslöshet m.m. Du har möjlighet att själv göra urval på olika år, områden och befolkningens ålder.

Befolkningsprognos visar befolkningsutvecklingen från år 1990 och fram till senaste årsskifte samt prognos för kommunen och dess delområden avseende de kommande tio åren. Här har du också möjlighet att göra egna urval på olika år efter område och befolkningens ålder.

Våra områdens geografiska läge framgår av kartor som också finns tillgängliga på sidan.

Senast granskad/publicerad: