Statistikdatabas

Illustration med fyra blå staplar som blir högre från vänster till höger. I bakgrunden illustreras konturer på ansikten.

I kommunens statistikdatabas presenteras statistik om Jönköpings kommun, både för hela kommunen och för enskilda stadsdelar eller kommundelar.

I databasen kan du hitta och spara ner statistik om kommunen i excelformat. Du har också möjlighet att skriva ut det du finner intressant.

I Områdesstatistiken presenteras i stort sett våra stads- och landsbygdsdelar med siffror om folkmängd, folkmängdsförändringar, ohälsotal, inkomster, bilinnehav, arbetslöshet m.m. Du har möjlighet att själv göra urval på olika år, områden och befolkningens ålder.

Befolkningsprognos visar befolkningsutvecklingen från år 1990 och fram till senaste årsskifte samt prognos för kommunen och dess delområden avseende de kommande tio åren. Här har du också möjlighet att göra egna urval på olika år efter område och befolkningens ålder.

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är en undersökning som årligen görs av Sveriges kommuner och regioner, SKR. KKiK består av ca 40 mått i en databas som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet och där man även kan göra jämförelser med andra kommuner.

I Räkenskapssammandrag redovisas kostnader för kommunens verksamheter. Uppgifterna hämtas från räkenskapssammandragen som årligen genomförs av Statistiska Centralbyrån, SCB.

Senast granskad/publicerad: