Kommunens kvalitet i korthet

Här finns information om under­sökningen Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, som består av ett antal områden som be­skriver kommunens kvalitet och effektivitet.

Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som årligen gör undersökningen.

I dag använder cirka 220 av Sveriges 290 kommuner "Kommunens Kvalitet i Korthet". Jönköping deltog i undersökningen första gången 2013.

Undersökningen mäter fem olika områden ur ett medborgarperspektiv:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare.

KKiK består totalt av cirka 40 mått. Tillsammans ska dessa ge en bild av hur effektivt medborgarnas skattemedel används och vilken kvalitet kommunen levererar på sin service. Resultaten kan även användas i dialogen med kommuninvånarna samt användas som en del i styrning och utveckling av de kommunala verksamheterna.

I resultatet kan du bland annat se en jämförelse mellan Jönköping och andra större kommuner. Vi tror att det är ett bra sätt att se och värdera om resultatet är godkänt för kommunen eller inte.

Senast granskad/publicerad: