Normstorm utmanar exkluderande normer

Här hittar du information om Normstorm ett arbete om normer som sker i skolorna genom samtal kring olika normer och värderingar.

Projektet tar avstamp i ett pedagogiskt sammanhang och resulterar i skapandet av normkreativa bilder och konst som ställs ut på offentliga platser.

Här finns material, metodstöd och information om Normstormande i skolan och i det offentliga rummet.

Normstorm video in english

Inspirationsmaterial och metodstöd

Inspirationsmaterialet beskriver kärnan i arbetet, förändringsidéer och hur man arbetar med olika målgrupper.

Metodstödet innehåller konkreta verktyg när du vill arbeta med Normstorm. Här finns teoretisk utgångspunkt, tips på normkreativa strategier och pedagogiska övningar. Som bilaga till metodstödet finns också en mängd bilder som tagits fram inom Normstorm som kan användas vid reflektion och diskussion.

För att inspirera till att arbeta med Normstorm finns dessa verktyg att beställa genom att fylla i formuläret nedan:

  • Normstorm, inspiration material in English
  • Normstorm, inspirationsmaterial svenska
  • Normstorm, metodstöd

Materialframställning har möjliggjorts med hjälp av regeringen genom Sveriges kommuner och regioner (SKR), för spridning av kunskaper och metoder för att stärka arbetet med maskulinitet och jämställdhet.

Beställning av material:

Jag vill beställa följande material:  * (obligatorisk)
Jag vill beställa följande material:

Normstormande i skolan

Normstorm är en möjlighet att synliggöra, problematisera, ifrågasätta och förändra normer med hjälp av normkritiska diskussioner, analyser och skapande av normkreativa bilder och konst.

Normstorm är ett verktyg för att arbeta med skolans värdegrund. Det ger elever, personal och skolledare en möjlighet till ökad förståelse kring normer och deras betydelse för jämställdhet och jämlikhet.

Normstormande i det offentliga rummet

Normstorm ger ungdomar en möjlighet till delaktighet och en röst ut i offentligheten genom att bilderna ställs ut på välbesökta platser, både i det offentliga rummet och på museum. Normstorm uppmuntrar på det sättet till diskussion och ger det pedagogiska arbetet en möjlighet att utvecklas och påverka även utanför klassrummet.

Normstorm kan bidra till att skapa en mer öppen och inkluderande plats.

Våra Normstormbilder

Bilderna i materialet är framtagna för diskussion i undervisning och andra lärarledda diskussioner och inte för fria användning utöver det.

Normstorm är ett samarbete mellan olika skolor, Jönköpings kommun, Kvinno- & tjejjouren Jönköping, Mediacenter Jönköpings län och Jönköpings läns museum.

KONTAKT

Tove Schill
Utvecklingsstrateg, Utbildningsförvaltningen

E-post: tove.schill@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: