search
Sök
menu
Meny
Sök

Normstorm utmanar exkluderande normer

Ett schackbräde med uppställda pjäser, vita till vänster och svarta till höger. I bild syns två händer med vit, respektive svart hudfärg.

Från utställningen Normstorm 2021: "Vit börjar". Nellie Telin, Per Brahegymnasiet

Vi arbetar aktivt med att göra Jönköping till en än mer öppen, trygg och kreativ plats. Detta yttrar sig på flera sätt, bland annat genom Normstorm. Här hittar du material, metodstöd och information om Normstormande i skolan och i det offentliga rummet.

Projektet tar avstamp i ett pedagogiskt sammanhang och resulterar i skapandet av normkreativa bilder och konst som ställs ut på offentliga platser.

Inspirationsmaterial och metodstöd

Inspirationsmaterialet beskriver kärnan i arbetet, förändringsidéer och hur man arbetar med olika målgrupper.

Metodstödet innehåller konkreta verktyg när du vill arbeta med Normstorm. Här finns teoretisk utgångspunkt, tips på normkreativa strategier och pedagogiska övningar. Som bilaga till metodstödet finns också en mängd bilder som tagits fram inom Normstorm som kan användas vid reflektion och diskussion.

För att inspirera till att arbeta med Normstorm finns verktyg att ladda ner:

Normstorm, inspiration materials in english Pdf, 3.2 MB. (Pdf, 3.2 MB)

Normstorm, inspirationsmaterial svenska Pdf, 3.2 MB. (Pdf, 3.2 MB)

Normstorm, metodstöd Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)

Studiematerial Selfieskolan Pdf, 40 kB. (Pdf, 40 kB)

Studiematerial Normer Pdf, 26 kB. (Pdf, 26 kB)

Studiematerial Stereotyper Pdf, 53.2 kB. (Pdf, 53.2 kB)

Materialframställning har möjliggjorts med hjälp av regeringen genom Sveriges kommuner och regioner (SKR), för spridning av kunskaper och metoder för att stärka arbetet med maskulinitet och jämställdhet.

Normstormande i skolan

Normstorm är en möjlighet att synliggöra, problematisera, ifrågasätta och förändra normer med hjälp av normkritiska diskussioner, analyser och skapande av normkreativa bilder och konst.

Normstorm är ett verktyg för att arbeta med skolans värdegrund. Det ger elever, personal och skolledare en möjlighet till ökad förståelse kring normer och deras betydelse för jämställdhet och jämlikhet.

Normstormande i det offentliga rummet

Normstorm ger ungdomar en möjlighet till delaktighet och en röst ut i offentligheten genom att bilderna ställs ut på välbesökta platser, både i det offentliga rummet och på museum. Normstorm uppmuntrar på det sättet till diskussion och ger det pedagogiska arbetet en möjlighet att utvecklas och påverka även utanför klassrummet.

Normstorm kan bidra till att skapa en mer öppen och inkluderande plats.

Våra Normstormbilder

Bilderna i materialet är framtagna för diskussion i undervisning och andra lärarledda diskussioner och inte för fria användning utöver det.

Ta del av bidrag från tidigare utställningar, länkar finns längst ned på sidan.

Normstorm är ett samarbete mellan olika skolor, Jönköpings kommun, Kvinno- & tjejjouren Jönköping, Mediacenter Jönköpings län och Jönköpings läns museum.

Årets utställning

I årets utställning medverkar elever från Junedalsskolan, LBS (Ljud och Bildskolan) Kreativa gymnasiet och Per Brahegymnasiet. Av totalt 200 bilder är det drygt 50 som utgör utställningen.

Utställning visas 21 april - 29 augusti på på Jönköpings läns museum. Några av bilderna hänger även i Juneporten.

Ett stor tack till alla elever och deras engagerade lärare: Julia Wållgren, Marielle Kragner och Annelie Brandt.

Se årets affisch - Normstorm Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)

Se årets bilder som bildspel Pdf, 4.5 MB. (Pdf, 4.5 MB)

Mer om utställningen på Jönköpings läns museum Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Tove Schill
Utvecklingsstrateg
Utbildningsförvaltningen

Henrik Hermansson
Verksamhetsutvecklare
Stadens liv och innehåll
Kultur- och fritidsförvaltningen