search
Sök
menu
Meny

Tillgänglighetsguide visar tillgängligheten i offentliga lokaler

Jönköping ska vara en stad för alla. Med kommunens nya digitala tillgänglighetsguide får du en snabb överblick av tillgängligheten i offentliga lokaler, som till exempel butiker, restauranger och caféer, i centrala Jönköping. 

Information om tillgänglighet i offentliga lokaler i centrala Jönköping hittar du genom att klicka på kommunkartan längst ner på sidan. Klicka på Länk till större karta under kartbilden för att få en bättre översikt. Där kan du sedan klicka på den lokal du tänker besöka för att se hur tillgänglig den är.

Inventeringen av tillgängligheten i alla offentliga lokaler från Tullportsgatan till Klostergatan i Jönköping genomfördes under 2017 av stadsbyggnadskontoret i samarbete med Funktionsrätt Jönköping.

De tillgänglighetsaspekter som har inventerats är hur tillgänglig entrén är, hur man som funktionsnedsatt kan ta sig fram i lokalen, om diskar är i bra höjd, om kortbetalningsläsarna är flyttbara och om toaletter på restauranger och caféer är så stora att en rullstol kan komma in. Även tillgängligheten för synsvaga och hörselnedsatta har inventerats.

Nedan hittar du också en länk till en förteckning (en textversion av guiden) över alla lokaler som har inventerats där du genom att klicka på lokalens namn kan få information om lokalens tillgänglighet. Denna förteckning är avsedd för personer med synnedsättning.

Felanmälan

Tycker du att tillgänglighetsguiden inte stämmer? Felanmäl detta till oss via formuläret under rubriken e-tjänster.

Kontakt

Lisa Stalin
trafiktekniker

Johan Steirud
Fonktionsrätt Jönköping