search
Sök
menu
Meny

Vardagsprat om social hållbarhet

På den här sidan kan du svara på fyra frågor som handlar om hur ditt liv och din vardag ser ut, och vad du behöver för att kunna leva det bästa möjliga livet.

Världens länder har kommit överens om 17 mål för att få en hållbar utveckling för vår planet. Det handlar både om att minska ojämlikheter och orättvisor och att lösa klimatkrisen.

Hur är det att bo och leva i Jönköpings kommun? Vi vill fråga dig, för vi tror att vi kan få nya tankar och idéer, och viktig kunskap om vad som behövs.

Svaren kommer att användas för att ta fram en plan för hur Jönköpings kommun ska arbeta med att nå målen i Agenda 2030 och våra utmaningar för att nå social hållbarhet.

Jag är:
Jag är:

Följdfråga: Saknar du något du behöver?

Följdfrågor: Saknar du något för att må bra? Skulle du behöva mer eller mindre av något för att du ska må bra?

Följdfrågor: Har du något du skulle vilja bli bättre på? Vad behöver du för att bli bättre på detta?


Fyll i din epostadress för att få information om hur dina svar är till hjälp för Jönköpings kommuns fortsatta arbete med social hållbarhet. (Frivilligt)