Kallelser och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från kommunstyrelsen och nämnderna. Här finns även äldre kallelser och protokoll från kommunfullmäktige.

All publicering på hemsidan regleras bland annat av dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar som är olämpliga att publicera på grund av sekretess eller annan lagstiftning läggs inte upp på hemsidan.

Observera att handlingarna uppdateras kontinuerligt fram till sammanträdet.

Sammanträdeskalender (eller möteskalender) hittar du längst ner.

Kallelser och protokoll (år 2020-2021) för kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden, äldrenämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden och socialnämnden:

Kallelser, protokoll och handlingar från kommunfullmäktige och nämnder

Övriga kallelser och protokoll:

Senast granskad/publicerad: