search
Sök
menu
Meny

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen driver, stödjer och främjar verksamheter som bidrar till goda uppväxtvillkor för barn och unga i kommunen, verkar för att erbjuda alla kommuninvånare möjligheter till en rik och aktiv fritid, en god allmänkulturell verksamhet, bibliotek och stöd till kulturföreningar.

Kommunala fritids-, bad- och idrottsanläggningar ryms inom ansvarsområdet liksom föreningsstöd, vissa ungdomspolitiska frågor, samordning av insatser för friluftsliv, vissa folkhälsofrågor, frivilligcentralen, folkbiblioteksverksamhet och allmänkulturell verksamhet som bland annat omfattar verksamhet inom dans, film, kulturarv, konstnärlig gestaltning och kultur för barn och ungdom.

Förvaltningschef Mazar Alijevski

Politisk ledning

Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för kommunens kulturverksamhet och fritidsfrågor. Nämnden, som har 13 ledamöter och lika många ersättare, sammanträder vid tio tillfällen under året: janauri,februari, mars, april, maj, juni, september, oktober, november och december. Nämndens ordförande är Hans Hellström (M).

Öppettider

Kontor och diarium är öppet måndag-fredag klockan 8-12. Övriga öppettider, se respektive anläggning.

Öppettider för biblioteken, Tändsticksmuseet och Fågelmuseet finns på respektive verksamhets egen webbplats, se länkar nedan.

Postadress

Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1002
561 24  Huskvarna

Besöksadress

Drottninggatan 19, Huskvarna

Vissa av förvaltningens verksamheter finns på stadsbiblioteket i Jönköping.