search
Sök
menu
Meny
Sök

Nominera till miljöpriset

Närbild på blåsippa.

Här finns information om hur du nominerar ett företag, en förening, en organisation eller en privatperson till kommunens miljöpris.

Priset delas ut till någon som gjort en aktiv insats för att värna miljön eller bidra till hållbar utveckling.

Nominera (föreslå)

Vi ställer inga speciella krav på hur en ansökan eller nominering ska se ut. Men tänk på att:

  • berätta vad den du nominerar har gjort så att det blir tydligt även för den som inte alls känner till det
  • förklara och motivera varför du tycker just den du nominerar ska få miljöpriset
  • din nominering måste ha kommit in till oss senast den 15 maj (förlängd nomineringstid i år)

Skicka din nominering

  • använd gärna formuläret nedan
  • du kan annars skicka in din nominering via e-post till miljo@jonkoping.se
  • eller skriva på papper och skicka till Miljö- och hälsoskyddskontoret, 551 89 Jönköping.

Vad som händer sedan vi fått din nominering

Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör en första gallring utifrån det som står i nomineringen. Därför kan det vara bra att skriva utförligt och se till att får med allt som kan vara av intresse vad gäller resurshushållning, kretsloppstänkande eller en ekologisk hållbar utveckling.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämmer sedan vid ett nämndsammanträde vem som ska få priset. Prissumman är på totalt 50 000 kronor och delas upp i två kategorier; en för skolor och förskolor, 25 000 kronor och en för övriga, 25 000 kronor.

När miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat vilka som blir årets miljöprismottagare kontaktar vi dem och bestämmer dag för prisutdelning.De personuppgifter du skriver in här läggs in i vårt diarium för att vi ska kunna handlägga miljöpriset och din nominering. Uppgifterna lagras i vårt arkiv och gallras enligt arkivlagen.