Räddningstjänsten

Vår räddningstjänst ansvarar för brandskyddsfrågor, operativa insatser vid olyckor, brottsförebyggande arbete, krisberedskap och skydd mot olyckor.

Området skydd mot olyckor omfattar brandsäkerhet, operativa insatser, fallprevention, suicidprevention, vattensäkerhet, trafiksäkerhet och riskhänsyn i fysisk planering.

Trygghet och säkerhet

Räddningstjänsten har nio brandstationer.

Räddningstjänstens beredskap

Förvaltningschef och räddningschef Samuel Nyström

Politisk styrning

Stadsbyggnadsnämnden är den nämnd som ansvarar för de frågor som rör räddningstjänst och brandsäkerhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för de frågor som rör brottsförebyggande arbete, krisberedskap och samordning av skydd mot olyckor.

Öppettider

Kontorets öppettider är måndag-fredag klockan 8-17. Lunchstängt klockan 12-13. (Under juni, juli och augusti har vi öppet måndag-fredag klockan 8-16)

Besöksadress (leveransadress)

Räddningstjänsten
Glansgatan 7
554 54 Jönköping

Postadress

Räddningstjänsten Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Studiebesök

Gör ett studiebesök hos räddningstjänsten. Vi erbjuder studiebesök för grupper från tre år och uppåt.

KONTAKT

Akut: Ring 112

E-post: raddning@jonkoping.se

Journummer: 010-251 19 61

Medianummer: 010-251 19 70

Senast granskad/publicerad: