search
Sök
menu
Meny
Sök

Räddningstjänsten

Vår räddningstjänst ansvarar för brandskyddsfrågor, operativa insatser samt samordnar kommunens brottsförebyggande arbete, krisberedskap och skydd mot olyckor.

Området skydd mot olyckor omfattar brandsäkerhet, operativa insatser, fallprevention, suicidprevention, vattensäkerhet, trafiksäkerhet och riskhänsyn i fysisk planering.

Räddningstjänsten har nio brandstationer.

Förvaltningschef och räddningschef Samuel Nyström

Räddningstjänstens verksamhetsberättelse finns under dokument.

Politisk styrning

Stadsbyggnadsnämnden är den nämnd som ansvarar för de frågor som rör räddningstjänst och brandsäkerhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för de frågor som rör brottsförebyggande arbete, krisberedskap och samordning av skydd mot olyckor.

Öppettider

Kontorets öppettider är måndag-fredag klockan 8-17. Lunchstängt klockan 12-13. (Under juni, juli och augusti har vi öppet måndag-fredag klockan 8-16)

Besöksadress (leveransadress)

Räddningstjänsten
Glansgatan 7
554 54 Jönköping

Postadress

Räddningstjänsten Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Studiebesök

Gör ett studiebesök hos räddningstjänsten. Vi erbjuder studiebesök för grupper från tre år och uppåt.

Kontakt

Akut 112

Räddningstjänsten

Kontaktcenter 036-10 50 00
Journummer 036-10 56 72
Medianummer 036-10 56 59