Räddningstjänsten

Vår räddningstjänst ansvarar för brandskyddsfrågor, operativa insatser vid olyckor, brottsförebyggande arbete, krisberedskap och skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten har ett antal styrdokument som styr kommunens arbete med skydd mot olyckor. Bland annat Handlingsprogram brandsäkerhet och operativa insatser. Området skydd mot olyckor omfattar brandsäkerhet, operativa insatser, civil beredskap, fallprevention, suicidprevention, naturolyckor, vattensäkerhet, trafiksäkerhet, intern säkerhet, informationssäkerhet, brottsförebyggande och våld i nära relationer.

Till sidan för alla kommunens styrande dokument och reglementen (under menyn Trygghet och säkerhet finns området skydd mot olyckor)

Räddningstjänsten har nio brandstationer runt om i kommunen. Hos oss arbetar flera olika yrkesgrupper och här finns många spännande jobb.

Läs mer på sidan om räddningstjänstens beredskap

Jobba inom räddningstjänst och säkerhet

Förvaltningschef och räddningschef Samuel Nyström

Politisk styrning

Stadsbyggnadsnämnden är den nämnd som ansvarar för de frågor som rör räddningstjänst och brandsäkerhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för de frågor som rör brottsförebyggande arbete, krisberedskap och samordning av skydd mot olyckor.

Öppettider

Kontorets öppettider är måndag-fredag klockan 8-17. Lunchstängt klockan 12-13. (Under juni, juli och augusti har vi öppet måndag-fredag klockan 8-16)

Besöksadress (leveransadress)

Räddningstjänsten
Glansgatan 7
554 54 Jönköping

Postadress

Räddningstjänsten Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Studiebesök

Gör ett studiebesök hos räddningstjänsten. Vi erbjuder studiebesök för grupper från tre år och uppåt. Om arbetet tillåter tar vi vanligtvis emot grupper på måndag förmiddag och torsdag för- eller eftermiddag.

KONTAKT

Akut: Ring 112

E-post: raddning@jonkoping.se

Journummer: 010-251 19 61

Medianummer: 010-251 19 70

Senast granskad/publicerad: