search
Sök
menu
Meny

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret ska aktivt bidra till en för kommunen och dess invånare positiv utveckling för att nå en god, vacker, säker och långsiktigt hållbar livsmiljö.

Förvaltningschef Katarina Bröms

Stadsbyggnadskontoret ansvarar på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden för att inom Jönköpings kommun:

  • vara myndighet i plan- och byggfrågor, lantmäterifrågor och trafikfrågor
  • utveckla och samordna stadsbyggnadsfrågor i vid mening
  • driva utvecklingsprojekt i kommunens tätorter
  • utveckla trafikinfrastrukturen och
  • förvalta och utveckla kart- och mätningsinfrastrukturen

Stadsbyggnadskontoret omfattar fem avdelningar:

  • planavdelning
  • bygglovavdelning
  • kartavdelning
  • lantmäteriavdelning 
  • utvecklings- och trafikavdelning

Utöver dessa finns förvaltningsledning med stab och enheten för översiktlig planering. Kontoret har i dag ca 100 medarbetare.

Politisk styrning

Stadsbyggnadsnämnden har övergripande ansvar. Nämnden har 13 ledamöter och lika många ersättare och sammanträder en gång i månaden.

Öppettider

Kommunens reception i Juneporten är öppen kl 07.45-17.00 måndag-fredag.

Adress:

Besöksadress: Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping
Postadresss: Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping