search
Sök
menu
Meny
Sök

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnads­kontoret ska bidra till en positiv utveckling i kommunen genom att arbeta för en god, vacker, säker och långsiktigt hållbar livsmiljö.

Stadsbyggnadskontoret ansvarar på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden för att inom Jönköpings kommun:

  • vara myndighet i plan- och byggfrågor, lantmäterifrågor och trafikfrågor
  • utveckla och samordna stadsbyggnadsfrågor i vid mening
  • driva utvecklingsprojekt i kommunens tätorter
  • utveckla trafikinfrastrukturen och
  • förvalta och utveckla kart- och mätningsinfrastrukturen.

Stadsbyggnadskontoret omfattar fem avdelningar:

  • planavdelning
  • bygglovavdelning
  • kartavdelning
  • lantmäteriavdelning 
  • utvecklings- och trafikavdelning

Utöver dessa finns förvaltningsledning med stab och enheten för översiktlig planering. Kontoret har i dag ca 100 medarbetare. Christina Stenberg är tillförordnad stadsbyggnadsdirektör.

Politisk styrning

Stadsbyggnadsnämnden har övergripande ansvar. Nämnden har 13 ledamöter och lika många ersättare och sammanträder en gång i månaden.

Öppettider

Kommunens reception i Juneporten är öppen kl 07.45-17.00 måndag-fredag.

Adress:

Besöksadress: Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping
Postadresss: Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping