search
Sök
menu
Meny
Sök

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnads­kontoret ska bidra till en positiv utveckling i kommunen genom att arbeta för en god, vacker, säker och långsiktigt hållbar livsmiljö.

Förvaltningschef Katarina Bröms

Stadsbyggnadskontoret ansvarar på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden för att inom Jönköpings kommun:

 • vara myndighet i plan- och byggfrågor, lantmäterifrågor och trafikfrågor
 • utveckla och samordna stadsbyggnadsfrågor i vid mening
 • driva utvecklingsprojekt i kommunens tätorter
 • utveckla trafikinfrastrukturen och
 • förvalta och utveckla kart- och mätningsinfrastrukturen.

Stadsbyggnadskontoret omfattar sju avdelningar:

 • planavdelning
 • bygglovavdelning
 • kartavdelning
 • lantmäteriavdelning 
 • utvecklings- och trafikavdelning
 • översiktlig planering
 • stab.

Utöver dessa finns förvaltningsledning med stab och enheten för översiktlig planering. Kontoret har i dag ca 100 medarbetare.

Politisk styrning

Stadsbyggnadsnämnden har övergripande ansvar. Nämnden har 13 ledamöter och lika många ersättare och sammanträder en gång i månaden.

Öppettider

Kommunens reception i Juneporten är öppen kl 07.45-17.00 måndag-fredag.

Adress:

Besöksadress: Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping
Postadresss: Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping