search
Sök
menu
Meny

Servicegarantier, tekniska kontoret

3-delad bild. Vättervatten-rosor-sophämtning

Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun har beslutat att ta fram kommunala servicegarantier inom välfärdsområdet och teknisk service.

Syftet med servicegarantier är att förtydliga innehållet i kommunens tjänster och service gentemot dess invånare. Vidare syftar servicegarantin till att ange en viljeinriktning för den kommunala verksamheten. Därmed är servicegarantin ett vägledande dokument för den personal eller annan utförare som genomför kommunens åtaganden.