search
Sök
menu
Meny

Servicegarantier, gator

Servicegarantin är ett löfte om kvaliteten på den service som du kan förvänta dig av gatuverksamheten. Tekniska kontoret ser till att gator, cykel-  och  gångvägar fungerar året om.

Vinterväghållning 1

Vårt löfte:
När det faller så mycket snö på din bostadsgata att den överskrider de tio cm
som är vår startgräns då lovar vi att påbörja snöröjning och färdigställa den inom 24 timmar.

Då vill vi att du:
lovar att inte lägga snö från din fastighet på kommunal mark.

Vinterväghållning 2

Vårt löfte:
Om det blir väldigt halt på körbanor och gc-vägar så lovar vi att vara klara med halkbekämpning (ha sandat) inom tre dagar efter snöröjning.

Då vill vi att du:
lovar att inte lägga snö från din fastighet på kommunal mark.

Sandupptagning

Vårt löfte:
När snön smälter bort och det blir torrt på gatorna lovar vi att sopa alla kommunala, hårdgjorda ytor, även gångbanor som använts som snöupplag och ta bort sand från närliggande grönytor. Allt ska vara klart 15/5.

Då vill vi att du:
i den mån du kan, sopar ner grusmaterial från garageuppfarten och gångbanan på gatan.

Barmarksrenhållning 1

Vårt Löfte:
Om du behöver göra dig av med skräp eller hundbajs när du är för långt ifrån ditt hem för att slänga det där så lovar vi tömma papperskorgar och hundlatriner en gång per vecka, att rengöra dem vid behov samt att städa en yta av ca 50 kvadratmeter runt korgar och latriner.

Då vill vi att du:
använder papperskorgar och hundlatriner.

Barmarksrenhållning 1

Vårt Löfte:
När någon har slängt glas eller krossat glas på allmän plats lovar vi att sopa upp glaskrosset så snart vi fått veta var det finns.

Då vill vi att du:
lovar att inte krossa glas och att meddela oss var det finns krossat glas.

Om du tycker att vi inte uppfyllt vårt löfte

Kontakta Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.