search
Sök
menu
Meny

Servicegarantier, parkering

Servicegarantin är ett löfte om kvaliteten på den service som du kan förvänta dig av parkeringsverksamheten. Att kunna parkera tryggt och centralt är viktigt för en fungerande vardag.

Parkeringshus

Vårt löfte:
När du behöver abonnera på en plats i ett av våra parkeringshus lovar vi att lämna besked om detta inom en vecka. Under semesterperioden kan det ta lite längre tid, men inte mer än två veckor.

Då vill vi att du:
skickar in din ifyllda ansökan via vårt webbformulär eller ringer till kommunens kontaktcenter.

Boendeparkering

Vårt löfte:
Om du som bor på Söder ansöker om boendeparkering i området lovar vi att lämna besked inom en vecka. Under semesterperioden kan det ta lite längre tid, men inte mer än två veckor.

Då vill vi att du:
skickar in din ifyllda ansökan via vårt webbformulär eller ringer till kommunens kontaktcenter.

Överklaga Parkeringsböter

Vårt löfte:
Om du får en enligt din uppfattning fått en felaktig parkeringsbot så lovar vi att lämna besked om detta inom en vecka. Under semesterperioden kan det ta lite längre tid, men inte mer än två veckor.

Då vill vi att du:
ger oss en tydlig förklaring om vad du anser är fel.

Skrotbilar

Vårt Löfte:
Om du ser en skrotbil som står där den inte får stå, eller om den har stått länge på en gata, då lovar vi att transportera bort fordonet inom fyra veckor efter din påringning.

Då vill vi att du:
gör oss uppmärksamma på problemet genom att lämna adressuppgifter om skrotbilens placering till oss.

Om du tycker att vi inte uppfyllt vårt löfte

Kontakta Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.