search
Sök
menu
Meny

Servicegarantier, Park och skog

Servicegarantin är ett löfte om kvaliteten på den service som du kan förvänta dig av parkverksamheten. Vår kommun ska vara grön och inbjudande, med blommande parker.

Lekplatser - trygga

Vårt löfte:
För att ditt barn ska kunna komma till en trygg lekplats lovar vi att se till lekplatserna i Jönköpings stadspark, i Friaredalen och på Kålgården varje dag. Övriga lekplatser ser vi över en gång per vecka. Enkla åtgärder utför vi omgående.

Då vill vi att du:
undviker onödig skadegörelse och att du meddelar oss om du ser någon sådan.

Lekplatser - redskap

Vårt löfte:
För att ditt barn ska var tryggt med lekredskapen i lekparken lovar vi att kontrollera funktion och säkerhet minst en gång om året.

Då vill vi att du:
undviker onödig skadegörelse och att du meddelar oss om du ser någon sådan.

Parkskötsel - blommor

Vårt löfte:
För att du ska kunna njuta av din parkpromenad lovar vi att under juni, juli och augusti se till att det finns urnor med sommarblommor i Grännas, Huskvarnas och Jönköpings parker.

Då vill vi att du:
är rädd om urnor och planteringar.

Parkskötsel - häckar o buskar

Vårt Löfte:
De häckar och buskar vi planterat i parkerna lovar vi att klippa och forma en gång varje år.

Då vill vi att du:
Undviker onödig nedskräpning och skadegörelse när du nyttjar parkerna.

Om du tycker att vi inte uppfyllt vårt löfte

Kontakta Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.