search
Sök
menu
Meny

Servicegarantier, vatten och avlopp

Servicegarantin är ett löfte om kvaliteten på den service som du kan förvänta dig av vatten och avloppsverksamheten. Tekniska kontoret ser till att du har tillgång till friskt gott vatten året om.

Vattenavbrott

Vårt löfte:
Om ett oplanerat avbrott i kommunens vattenleverans skulle uppstå lovar vi att inom fem timmar efter att vi fått kännedom om avbrottet, ska den som drabbats ha tillgång till nödvatten på något sätt.

Då vill vi att du:
lovar att rapportera in felet till oss.

Missfärgning

Vårt löfte:
Om dricksvattnet är missfärgat och felet bedöms bero på den kommunala anläggningen lovar vi att inom fem timmar efter att vi fått kännedom om problemet, kommer det kommunala ledningsnätet att spolas rent.

Då vill vi att du:
lovar att rapportera in felet till oss.

Avloppsstopp

Vårt Löfte:
Om det blir stopp i en kommunal avloppsledning lovar vi att åtgärda felet inom fem timmar och utreda om ansvaret är kommunens.

Då vill vi att du:
lovar att rapportera in felet till oss.

VA-anslutning

Vårt Löfte:
När du vill veta vad det kostar för dig att ansluta till det kommunala VA-systemet lovar vi att inom tre arbetsdagar svara vad kostnaden är för att ansluta din fastighet till det allmänna VA-systemet.

Då vill vi att du:
skickar in ett komplett underlag i din förfrågan.

Om du tycker att vi inte uppfyllt vårt löfte

Kontakta Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.