search
Sök
menu
Meny

Servicegaranti, mark och exploatering

Servicegarantin ska förtydliga innehållet i tekniska kontorets tjänster och service gentemot kommunens invånare. Mark- och exploateringsverksamheten administrerar tomtkön, säljer tomter och upplåter allmän platsmark och arrenden för olika ändamål.

Tomtkön

Vårt löfte:
När du står i tomtkön och skickar in en ansökan om att få köpa en annonserad tomt eller ett grupphus så lovar vi att inom en vecka efter ansökningstidens slut ge dig besked om ifall du får köpa eller ej.

Då vill vi att du:
snarast möjligt meddelar oss om du inte är intresserad av den tomt eller det grupphus du tilldelats.

Nyttjanderättsavtal

Vårt löfte:
När du har fått din tomt och tomten är byggklar och du vill ha ditt nyttjanderättsavtal.
Då lovar vi att inom två veckor från tilldelningsbeslutet överlämna det ettåriga nyttjanderättsavtalet.

Då vill vi att du:
skriver under avtalet och betalar in handpenningen inom tre veckor efter att du fått avtalet för underskrift.

Nyttja allmän platsmark

Vårt löfte:
Om du söker tillstånd för att nyttja allmän kommunal  platsmark lovar vi att till dig lämna ett godkännande eller eventuellt avslag inom en vecka efter att ansökan kommit in till kommunen.

Då vill vi att du:
lovar att följa de regler och bestämmelser som finns angivna i tillståndet.

Om du tycker att vi inte uppfyllt vårt löfte

Kontakta Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.