search
Sök
menu
Meny

Kallelser och protokoll

Kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna.

All publicering på hemsidan regleras bland annat av personuppgiftslagen (PUL) och sekretesslagen.

Jönköpings kommun publicerar just nu följande:

  • Kallelser
  • Protokoll. (Stadsbyggnadsnämnden lägger inte ut protokoll om bygglovsärenden.)
  • Ärendehandlingar från miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden. Om handlingen är olämplig att publicera, t.ex. i enlighet med PUL, finns den tillgänglig på miljö- och hälsoskyddskontoret respektive tekniska kontoret.

Observera att handlingarna uppdateras kontinuerligt fram till sammanträdet.

Sammanträdeskalender (eller möteskalender) hittar du längst ner.