search
Sök
menu
Meny

Kallelser och protokoll

Kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna.

All publicering på hemsidan regleras bland annat av dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen.

Jönköpings kommun publicerar just nu följande:

  • Kallelser
  • Protokoll. (Stadsbyggnadsnämnden lägger inte ut protokoll om bygglovsärenden.)
  • Ärendehandlingar från miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden. Handlingar som är olämpliga att publicera på grund av sekretess eller annan lagstiftning läggs inte upp på hemsidan.

Observera att handlingarna uppdateras kontinuerligt fram till sammanträdet.

Sammanträdeskalender (eller möteskalender) hittar du längst ner.

Från och med januari 2020 presenterar kommunfullmäktige sina handlingar på sidan "Kallelser, protokoll och handlingar från kommunfullmäktige".

Kallelser, protokoll och handlingar från kommunfullmäktige från och med 2020