search
Sök
menu
Meny

Kallelser, protokoll och handlingar från kommunfullmäktige och Kultur- och fritidsnämnden

Här publiceras kallelser med tillhörande handlingar och protokoll. Protokollen publiceras efter genomförd justering.

Just nu är det endast kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden som presenterar sina handlingar här, men fler nämnder kommer att gå in i detta systemet inom kort.

Övriga nämndera protokoll och kallelser hittar du här

Handlingar som omfattas av sekretess publiceras inte och det kan därför förekomma att en del ärenden eller handlingar inte visas i listan. Detta gäller även sådana handlingar som innehåller uppgifter som det, utifrån GDPR, råder restriktioner kring. Om det är någon handling du önskar ta del av men som inte går att ladda ned här är du välkommen att kontakta ansvarig nämndsekreterare för den aktuella nämnden.

Så här gör du för att läsa handlingar

Välj den nämnd du vill ta del av handlingar ifrån. Än så länge är det bara handlingarna från kommunfullmäktige och Kultur- och fritidsförvaltningen som presenteras på detta sätt.

När du sedan väljer önskat mötesdatum så dyker sammanträdets ärendepunkter upp med tillhörande handlingar. Om ett blankt dokument visas betyder det att det saknas handlingar till den punkten eller ärendet.