Kallelser, protokoll och handlingar från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder

Här finns kallelser med tillhörande handlingar och protokoll. Protokollen publiceras efter genomförd justering.

Just nu är det kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden, äldrenämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden och socialnämnden som presenterar sina handlingar här. Fler nämnder kommer att gå in i detta systemet inom kort.

Övriga nämnders protokoll och kallelser samt kommunstyrelsens hittar du här

Handlingar som omfattas av sekretess publiceras inte och det kan därför förekomma att en del ärenden eller handlingar inte visas i listan. Detta gäller även sådana handlingar som innehåller uppgifter som det, utifrån GDPR, råder restriktioner kring. Om det är någon handling du önskar ta del av men som inte går att ladda ned här är du välkommen att kontakta ansvarig nämndsekreterare för den aktuella nämnden.

Så här gör du för att läsa handlingar

Välj den nämnd du vill ta del av handlingar ifrån. När du sedan väljer önskat mötesdatum så dyker sammanträdets ärendepunkter upp med tillhörande handlingar. Om ett blankt dokument visas betyder det att det saknas handlingar till den punkten eller ärendet.

Senast granskad/publicerad: