search
Sök
menu
Meny

June Avfall och Miljö AB

sopbil som kör i snötäckt vinterlandskap. 

foto:Patrik Svedberg

June Avfall & Miljö är ett bolag som ägs gemensamt av de tre kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö.

June Avfall & Miljö hjälper 157 000 kommuninvånare med sophämtning, slamtömning och sortergårdsverksamhet. De hämtar avfall hos 30 000 villahushåll och 38 000 lägenheter. Totalt tömmer man 1,5 miljoner sopkärl och 7 500 slambrunnar om året.

Bolaget ansvarar för elva sortergårdar och på sex av dem finns en prylbod där invånarna kan lämna in det avfall som de vill bli av med, men som kan ha ett värde för någon annan. På Jönköpings sortergård finns även en byggbod för inlämning av byggavfall.

June Avfall & Miljö består av drygt 100 engagerade medarbetare, som genom kvalitet och gott kundbemötande vill göra det enkelt för kunderna att värna om miljön. De har en spännande och omväxlande vardag där värdeorden; engagemang, respekt och ansvar, präglar arbetet. Genom visionen ”Från avfall till resurs för ett hållbart samhälle” tar man tillsammans hand om kommunernas avfall och slam på ett miljöriktigt sätt.


Jungvid, Magnus (SD)

Aktuella uppdrag för Magnus Jungvid (SD)

  • June Avfall och Miljö AB - Lekmannarevisor
  • Kommunrevision - Ledamot

Tillbaka till förteckningen

Förutom Jönköpings kommuns representanter finns i styrelsen

  • Gunnar Pettersson, Habo kommun
  • Linda Danielsson, Mullsjö kommun