search
Sök
menu
Meny

Kommundelsråd

Jönköpings kommun har 10 kommundelsråd. De är en kontaktlänk mellan Jönköpings kommun och de olika kommundelarna.

Kommundelsrådens uppgift är att arbeta för den egna kommundelen och dess intressen. De ska lyfta fram de lokala frågorna, föra fram önskemål från invånarna och ordna offentliga diskussioner och informationsmöten.

Kommundelsråden har rätt att väcka ärenden i nämnder. De har ingen beslutanderätt men ska vara remissinstans i frågor som gäller deras område.

Om möjligt ska det vara en ledamot från kommunfullmäktige som är ordförande i kommundelsrådet. Ledamöterna ska vara bosatta inom området. De väljs partivis mot bakgrund av valresultatet inom området. Varje råd består av 11 ledamöter.