search
Sök
menu
Meny

Kommunfullmäktige

Ett podium med fem personer, bl.a. kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktige i Jönköping har 81 ledamöter. Uppdraget är bl.a. att fastställa de politiska målen för kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget och ekonomiska långtidsplaner, utser ledamöter i kommunala nämnder m.m.

På stadskontorets kansliavdelning, som är sekretariat åt kommunfullmäktige, kan du ta del av kommunfullmäktiges handlingar och protokoll. De finns också på kommunens bibliotek. Kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder finns under rubriken Kommun och politik.

Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista torsdagen i varje månad kl 13.00 i Erik Dahlbergsgymnasiets aula. Sammanträdena är offentliga och direktsänds i närradion Vättervåg 98,5 MHz samt i Lokal-TV. Du kan också följa sammanträdet i direktsändning via webb-TV.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium för 2015-2018 består av

  • Ordförande Anders Hulusjö (KD)
  • 1:e vice ordförande Johnny Lilja (M)
  • 2:e vice ordförande Lars-Evert Sahlin (S)

Kontakt

Kommunfullmäktige
stadskontoret
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00