Kommunfullmäktige

Här finns information om kommunfullmäktige vars uppdrag bland annat är att fastställa de politiska målen för kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige i Jönköping har 81 ledamöter. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget och ekonomiska långtidsplaner, utser ledamöter i kommunala nämnder m.m.

Ta del av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista torsdagen i varje månad kl. 9.00 på Elmia Kongress & Konserthus, (ingång via Entré syd på Elmiavägen 11). Sammanträdena är offentliga och direktsänds i närradion Vättervåg 98,5 MHz, Lokal-TV och på webben i kommunens playkanal

Nästa sammanträde är den 25 maj klockan 9.00.

Kommunfullmäktiges kallelser, protokoll och handlingar

Äldre handlingar och protokoll

Handlingarna finns också att ta del av på stadskontorets kansliavdelning i Rådhuset i Jönköping, samt på kommunens bibliotek.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

 • Socialdemokraterna (S): 24
 • Moderaterna (M): 15
 • Sverigedemokraterna (SD): 12
 • Kristdemokraterna (KD): 12
 • Centerpartiet (C): 7
 • Vänsterpartiet (V): 5
 • Liberalerna (lib): 3
 • Miljöpartiet: 3

Sammanträdesdagar

Sammanträdestider 2023

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis sista torsdagen varje månad kl. 9.00 på Elmia Kongress & Konserthus, (ingång via Entré syd på Elmiavägen 11) om ingen annan plats anges:

 • 2023-01-19
 • 2023-02-23
 • 2023-03-30
 • 2023-04-26 Årsredovisning behandlas
 • 2023-05-04
 • 2023-05-25
 • 2023-06-21
 • 2023-08-31
 • 2023-09-28
 • 2023-10-26
 • 2023-11-23
 • 2023-11-29 Verksamhets- och investeringsplan (VIP) behandlas
 • 2023-12-13

Kommunfullmäktiges presidium

Presidiets uppgift är att förbereda och leda kommunfullmäktiges sammanträden. Presidiet representerar kommunen i olika sammanhang.

Kommunfullmäktiges presidium för 2023-2026 består av:

 • Tord Sundqvist (S), ordförande
 • Anders Samuelsson (C), förste vice ordförande
 • Jan-Ove Lipponen (SD), andre vice ordförande

Utöver detta ansvarar presidiet också bland annat för att uppmärksamma medborgare som gör ideella insatser för barn och att arrangera nyårsfirande för våra medborgare.

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktiges presidium 2023

Kommunfullmäktiges presidium sammanträder i regel på fredagar klockan 8.30 en gång per månad i Galleriet, Rådhuset.

 • 4 januari
 • 9 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 12 maj
 • 9 juni
 • 18 augusti
 • 15 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 1 december

KONTAKT

Kommunfullmäktige

Telefon: 036-10 50 00

E-post: kommunstyrelse@jonkoping.se

Adress: Stadskontoret, 551 89, Jönköping