Kommunfullmäktige

Här finns information om kommunfullmäktige vars uppdrag bland annat är att fastställa de politiska målen för kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige i Jönköping har 81 ledamöter. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget och ekonomiska långtidsplaner, utser ledamöter i kommunala nämnder m.m.

Ta del av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista torsdagen i varje månad kl. 9.00 på Science park tower (plan 2), Barnarpsgatan 52. Sammanträdena är offentliga och direktsänds i närradion Vättervåg 98,5 MHz (fram till och med 29 februari 2024) Lokal-TV och på webben i kommunens playkanal

Nästa sammanträde är torsdag 29 februari, klockan 9.00.

Kommunfullmäktiges kallelser, protokoll och handlingar

Äldre handlingar och protokoll

Handlingarna finns också att ta del av på stadskontorets kansliavdelning i Rådhuset i Jönköping, samt på kommunens bibliotek.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

 • Socialdemokraterna (S): 24
 • Moderaterna (M): 15
 • Sverigedemokraterna (SD): 12
 • Kristdemokraterna (KD): 12
 • Centerpartiet (C): 7
 • Vänsterpartiet (V): 5
 • Liberalerna (lib): 3
 • Miljöpartiet: 3

Sammanträdesdagar

Sammanträdestider 2024

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis sista torsdagen varje månad kl. 9.00 på Science park tower (plan 2), Barnarpsgatan 52, om ingen annan plats anges:

 • 2024-01-25
 • 2024-02-29
 • 2024-03-27 (onsdag)
 • 2024-04-25 (årsredovisning)
 • 2024-05-02
 • 2024-05-23
 • 2024-06-19
 • 2024-08-29
 • 2024-09-26
 • 2024-10-24
 • 2024-11-21
 • 2024-11-28 (VIP)
 • 2024-12-12

Kommunfullmäktiges presidium

tre män i kostym står uppradade. 

Kommunfullmäktiges presidium. Från vänster: Jan-Ove Lipponen (SD), andre vice ordförande, Tord Sundqvist (S), ordförande och Anders Samuelsson (C), förste vice ordförande.

Presidiets uppgift är att förbereda och leda kommunfullmäktiges sammanträden. Presidiet representerar kommunen i olika sammanhang.

Kommunfullmäktiges presidium för 2023-2026 består av:

 • Tord Sundqvist (S), ordförande
 • Anders Samuelsson (C), förste vice ordförande
 • Jan-Ove Lipponen (SD), andre vice ordförande

Utöver detta ansvarar presidiet också bland annat för att uppmärksamma medborgare som gör ideella insatser för barn och att arrangera nyårsfirande för våra medborgare.

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktiges presidium 2024

Kommunfullmäktiges presidium sammanträder i regel på fredagar klockan 8.30 en gång per månad i Galleriet, Rådhuset.

 • 2024-01-12
 • 2024-02-16
 • 2024-03-15
 • 2024-04-19
 • 2024-05-13
 • 2024-06-10
 • 2024-08-16
 • 2024-09-13
 • 2024-10-11
 • 2024-11-08
 • 2024-11-29

KONTAKT

Kommunfullmäktige

Telefon: 036-10 50 00

E-post: kommunstyrelse@jonkoping.se

Adress: Stadskontoret, 551 89, Jönköping

Senast granskad/publicerad: