Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidium, från vänster Lena Sumedrea, Tord Sundqvist och Anders Hulusjö.

Kommunfullmäktiges presidium, från vänster Lena Sumedrea (c), Tord Sundqvist (s) och Anders Hulusjö (kd).

Här finns information om kommunfullmäktige vars uppdrag bland annat är att fastställa de politiska målen för kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige i Jönköping har 81 ledamöter. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget och ekonomiska långtidsplaner, utser ledamöter i kommunala nämnder m.m.

Ta del av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista torsdagen i varje månad kl. 9.00 i Erik Dahlbergs­gymnasiets aula. Sammanträdena är offentliga och direktsänds i närradion Vättervåg 98,5 MHz, Lokal-TV och på webben i kommunens playkanal

Nästa sammanträde är den 24 november kl 9.00.

Kommunfullmäktiges kallelser, protokoll och handlingar

Handlingarna finns också att ta del av på stadskontorets kansliavdelning i Rådhuset i Jönköping, samt på kommunens bibliotek.

Kommunfullmäktiges presidium

Presidiets uppgift är att förbereda och leda kommunfullmäktiges sammanträden. Presidiet representerar kommunen i olika sammanhang.

Kommunfullmäktiges presidium för 2019-2022 består av:

 • Tord Sundqvist (S), ordförande
 • Lena Sumedrea (C), förste vice ordförande
 • Anders Hulusjö (KD), andre vice ordförande

Utöver detta ansvarar presidiet också bland annat för att uppmärksamma medborgare som gör ideella insatser för barn och att arrangera nyårsfirande för våra medborgare.

Sammanträdesdagar

Sammanträdestider 2022

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis sista torsdagen varje månad kl. 9.00 i Erik Dahlbergsgymnasiets aula om ingen annan plats anges för samtliga möten:

 • 2022-01-27
 • 2022-02-24
 • 2022-03-31
 • 2022-04-28 - Årsredovisning behandlas
 • 2022-05-25
 • 2022-06-22
 • 2022-09-01
 • 2022-10-06
 • 2022-10-27
 • 2022-11-24
 • 2022-11-30 - VIP, Verskamhets- och investeringsplan behandlas
 • 2022-12-21

KONTAKT

Kommunfullmäktige
stadskontoret
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00