search
Sök
menu
Meny

Parlamentarisk kommitté

Under varje politisk mandatperiod tillsätter Jönköpings kommunfullmäktige en parlamentarisk kommitté. Kommittén består av politiker som företräder de partier som finns i kommunfullmäktige. 

Kommitténs uppgift är att se över den politiska organisationen som utövas i Jönköpings kommun och, inför en ny mandatperiod, föreslå förändringar i organisationen. Även övergripande frågor kring förvaltningsorganisationen ingår i kommitténs uppgifter. Frågor som diskuteras i kommittén väcks av ledamöterna i kommittén eller är överlämnade från kommunfullmäktige.

Förändringar som parlamentariska kommittén föreslår redovisas i en rapport. Rapporten behandlas i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige fattas sedan slutgiltigt beslut om kommitténs förslag.

I den innevarande parlamentariska kommittén ingår politiska företrädare för

  • Socialdemokraterna
  • Centerpartiet
  • Liberalerna
  • Miljöpartiet
  • Vänsterpartiet
  • Kristdemokraterna
  • Moderaterna
  • Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna innehar posten som ordförande i kommittén och Moderaterna innehar posten som vice ordförande. Till sitt förfogande har parlamentariska kommittén en sekreterare som utses bland kommunens tjänstemän. De förändringar som kommittén föreslår gäller för den politiska organisation som Jönköpings kommun ska ha under nästa mandatperiod.

Parlamentariska kommittén mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31
NamnPartiUppdragOrt
Rydberg, Mikael S Ordförande HUSKVARNA
Glaad, Britt-Marie S Ledamot HUSKVARNA
Samuelsson, Anders C Ledamot JÖNKÖPING
Åkerberg, Ingvar L Ledamot JÖNKÖPING
Björsne, Roland MP Ledamot GRÄNNA
Friberg, Gunnar V Ledamot JÖNKÖPING
Arnalid, Erik KD Ledamot JÖNKÖPING
Lilja, Johnny M Vice ordförande HUSKVARNA
Aronsson, Kristian SD Ledamot TABERG
Gustafsson, Alf S Ersättare JÖNKÖPING
Karlsson, Mari S Ersättare JÖNKÖPING
Lindqvist, Axel C Ersättare GRÄNNA
Hansson, Per FP Ersättare JÖNKÖPING
Lindberg, Kerstin MP Ersättare JÖNKÖPING
Herbertsson, Margot V Ersättare JÖNKÖPING
Hjorth Attefall, Cecilia KD Ersättare JÖNKÖPING
Månsson, Ulf M Ersättare JÖNKÖPING
Wetterbrandt, Stephan SD Ersättare JÖNKÖPING