search
Sök
menu
Meny

Parlamentarisk kommitté

Under varje politisk mandatperiod tillsätter Jönköpings kommunfullmäktige en parlamentarisk kommitté. Kommittén består av politiker som företräder de partier som finns i kommunfullmäktige. 

Kommitténs uppgift är att se över den politiska organisationen som utövas i Jönköpings kommun och, inför en ny mandatperiod, föreslå förändringar i organisationen. Även övergripande frågor kring förvaltningsorganisationen ingår i kommitténs uppgifter. Frågor som diskuteras i kommittén väcks av ledamöterna i kommittén eller är överlämnade från kommunfullmäktige.

Förändringar som parlamentariska kommittén föreslår redovisas i en rapport. Rapporten behandlas i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige fattas sedan slutgiltigt beslut om kommitténs förslag.

I den innevarande parlamentariska kommittén ingår politiska företrädare för

  • Socialdemokraterna
  • Centerpartiet
  • Liberalerna
  • Miljöpartiet
  • Vänsterpartiet
  • Kristdemokraterna
  • Moderaterna
  • Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna innehar posten som ordförande i kommittén och Moderaterna innehar posten som vice ordförande. Till sitt förfogande har parlamentariska kommittén en sekreterare som utses bland kommunens tjänstemän. De förändringar som kommittén föreslår gäller för den politiska organisation som Jönköpings kommun ska ha under nästa mandatperiod.

http://www.resurs.jonkoping.se/images/200.698b050a12d702516b580001467/Erik+Arnalid+KD+-+Fotograf+Anna+H%C3%A5llams.jpg

Arnalid, Erik (KD)

Hemadress:
Hemstigen 51
553 38  JÖNKÖPING

Telefon arbete: 036-346433
Telefon mobil: 0708-139433
E-post: Erik Arnalid
Personlig länk: Webbplats

Aktuella uppdrag för Erik Arnalid (KD)

  • Valberedning - 1:e vice ordförande
  • Parlamentariska kommittén - Ledamot

Tillbaka till förteckningen