search
Sök
menu
Meny

Parlamentarisk kommitté

Under varje politisk mandatperiod tillsätter Jönköpings kommunfullmäktige en parlamentarisk kommitté. Kommittén består av politiker som företräder de partier som finns i kommunfullmäktige. 

Kommitténs uppgift är att se över den politiska organisationen som utövas i Jönköpings kommun och, inför en ny mandatperiod, föreslå förändringar i organisationen. Även övergripande frågor kring förvaltningsorganisationen ingår i kommitténs uppgifter. Frågor som diskuteras i kommittén väcks av ledamöterna i kommittén eller är överlämnade från kommunfullmäktige.

Förändringar som parlamentariska kommittén föreslår redovisas i en rapport. Rapporten behandlas i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige fattas sedan slutgiltigt beslut om kommitténs förslag.

I den innevarande parlamentariska kommittén ingår politiska företrädare för

 • Socialdemokraterna
 • Centerpartiet
 • Liberalerna
 • Miljöpartiet
 • Vänsterpartiet
 • Kristdemokraterna
 • Moderaterna
 • Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna innehar posten som ordförande i kommittén och Moderaterna innehar posten som vice ordförande. Till sitt förfogande har parlamentariska kommittén en sekreterare som utses bland kommunens tjänstemän. De förändringar som kommittén föreslår gäller för den politiska organisation som Jönköpings kommun ska ha under nästa mandatperiod.

http://resurs.jonkoping.se/images/200.1a1e895b1694d0f22418311/1552661297034/Cecilia%20Hjort%20Attefall%20KD%20-%20Fotograf%20Anna%20H%C3%A5llams.jpg

Hjorth Attefall, Cecilia (KD)

Telefon mobil: 070-7838909
E-post: Cecilia Hjorth Attefall

Aktuella uppdrag för Cecilia Hjorth Attefall (KD)

 • Personalutskott - 2:e vice ordförande
 • Gruppledare -
 • Krisledningsnämnd - Ersättare
 • Barn- och utbildningsnämnd - 2:e vice ordförande
 • Kommunstyrelsen - Ledamot
 • Välfärdsutskott - Ersättare
 • Ledningsutskott - Ersättare
 • Kommunfullmäktige valkrets Väst - Ledamot
 • Parlamentariska kommittén - Ersättare

Tillbaka till förteckningen