Kultur- och fritidsnämnden

Gruppbild på män och kvinnor framför rostrött draperi.

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för kultur- och fritidsverksamheten i Jönköpings kommun.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska skapa förutsättningar för en stimulerande och meningsfull fritid, god hälsa och social tillhörighet, samt en god tillgång till kultur.

Nämnden erbjuder och tillhandahåller fritids- och badanläggningar, vandringsleder, fritidsverksamhet för barn och ungdom, stöd till föreningar m.m. samt bedriver verksamhet inom allmänkulturell verksamhet och bibliotek.

Nämnden lämnar varje år ett omfattande stöd till enskilda, föreningar, studieförbund, institutioner och andra verksamheter, genom bidrag i olika former, genom att tillhandahålla lokaler och anläggningar för föreningarnas aktiviteter samt ansvarar för offentlig utsmyckning och verksamhet inom dans, film, kulturarv samt driver Tändsticksmuseet och Fågelmuseet.

Prioriterade grupper är barn och ungdomar, särskilt flickor, samt personer med funktionsnedsättning och nämnden bedriver omfattande verksamhet med särskild inriktning på dessa.

Sök förtroendevald politiker efter namn eller politiskt parti

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare enligt kommunfullmäktiges beslutade ordning Länk till annan webbplats.

Sammanträdeskalender, möteskalender

pdf: Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Pdf, 213.7 kB. (Pdf, 213.7 kB)

Kallelser och protokoll

All publicering på hemsidan regleras av bland annat dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen. Vissa personuppgifter publiceras därför inte i samband med att kallelser, protokoll och handlingar görs tillgängliga på webbplatsen.

Kallelser, protokoll och handlingar från Kultur- och fritidsnämnden

Äldre kallelser och protokoll