search
Sök
menu
Meny

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanträder vanligtvis en gång per månad.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten att besöka.

Sammanträdestider och platser 2018


Klockan

Plats

2018-01-11

12.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2018-02-08

12.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2018-03-08

12.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2018-04-12

12.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2018-05-02

08.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2018-06-07

12.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2018-08-16

Heldag

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2018-09-13

12.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2018-10-11

12.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2018-11-06

12.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2018-12-13

12.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

 

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00

Susanne Wismén
Ordförande

Håkan Strid
Miljö- och hälsoskyddschef

Anders Hansson
Administrativ chef

Ann-Mari Gudmundssson
Nämndsekreterare