search
Sök
menu
Meny

Sociala områdesnämnden söder

Huvuduppgiften för sociala områdesnämnder är att avgöra ärenden enligt socialtjänstlagen och andra sociala vårdlagar som avser vård eller annan åtgärd beträffande enskild person.

Det kan till exempel gälla äldreomsorg i form av hemtjänst och äldreboende, insatser, stöd och service till intellektuellt, fysiskt eller psykiskt funktionshindrade, ekonomiskt bistånd, stöd, vård och behandling avseende barn och ungdomar samt personer med missbruksproblem.

Områdesnämnderna ska följa utvecklingen inom sitt geografiska område och anmäla behov av åtgärder beträffande samhällsmiljön med mera hos socialnämnden och/eller
äldrenämnden.

Kontakt

Socialnämnden
Socialnämnden, nämndskansliet,
551 89 Jönköping

Tfn 036- 10 50 00