search
Sök
menu
Meny

All publicering på hemsidan regleras av bland annat dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen. Vissa personuppgifter publiceras därför inte i samband med att kallelser, protokoll och handlingar görs tillgängliga på webbplatsen.

Kontakt

Socialnämnden
Administrativa enheten,
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00