search
Sök
menu
Meny
Sök

Sammanträdeskalender 2022

Här har vi samlat sammanträdestider för alla våra nämnder och utskott.

Datum, plats och tider finns listade under varje nämnd eller utskott.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder i regel på torsdagar klockan 9.00 en gång per månad i Erik Dahlbergs­gymnasiets aula.

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 31 mars
 • 28 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 1 september
 • 6 och 27 oktober
 • 24 och och 30 november
 • 21 december

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium sammanträder i regel på fredagar klockan 8.30 en gång per månad i Galleriet, Rådhuset.

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 18 mars
 • 14 april
 • 13 maj
 • 10 juni
 • 19 augusti
 • 23 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder i regel på tisdagar klockan 9.00 två gånger per månad i Rådsalen, Rådhuset.

 • 11 och 25 januari
 • 8 och 22 februari
 • 15 och 29 mars
 • 12 och 26 april
 • 10 och 23 maj
 • 7 och 20 juni
 • 16 och 30 augusti
 • 20 september
 • 4 och 25 oktober
 • 8 och 22 november
 • 6 och 19 december

UTSKOTT

Kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsens presidium sammanträder i regel på måndagar klockan 13.30 i Tveta-Vistasalen, Rådhuset.

 • 3, 17 och 31 januari
 • 14 februari
 • 7 och 21 mars
 • 4 och 14 april
 • 2, 13 och 30 maj
 • 10 juni
 • 8 och 22 augusti
 • 12 och 26 september
 • 17 och 31 oktober
 • 14 och 28 november
 • 9 december

Upphandlingsutskottet

Upphandlingsutskottet sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.30 en gång per månad i Tveta-Vistasalen, Rådhuset.

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 20 september
 • 8 november
 • 6 december

Ledningsutskottet

Ledningsutskottet sammanträder i regel på måndagar klockan 9.15 en gång per månad, vissa månader två gånger i Tveta-Vistasalen, Rådhuset.

 • 18 januari
 • 1 och 22 februari
 • 8 och 29 mars
 • 12 april
 • 3 och 24 maj
 • 7 juni
 • 16 och 30 augusti
 • 20 september
 • 4 och 18 oktober
 • 8 och 22 november
 • 6 december

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.30 en gång per månad i Sessionssalen, Juneporten.

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 30 augusti
 • 4 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 19 december

Välfärdsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.30 en gång per månad i Tveta-Vistasalen, Rådhuset.

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 30 augusti
 • 4 september 
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 19 december

Personalutskottet

Personalutskottet sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.30 en gång per månad i Tveta-Vistasalen, Rådhuset.

 • 31 januari
 • 10 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 5 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.00 en gång per månad på PWC:s kontor.

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 15 mars
 • 7 april
 • 10 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 29 september
 • 25 oktober
 • 22 och 23 november
 • 20 december

NÄMNDER

Valnämnden

Valnämnden sammanträder i regel på måndagar klockan 13.30 en gång per månad i Galleriet, Rådhuset.

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 20 april
 • 30 maj
 • 29 augusti
 • 24 oktober
 • 5 december

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden sammanträder i regel på onsdagar klockan 13.00 en gång per månad i Amiralen, Kasernen Asecs.

 • 19 januari
 • 16 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.00 en gång per månad i Wilhelm Thamsalen, Stadshuset Huskvarna.

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 12 december

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder i regel på torsdagar klockan 13.15 en gång per månad i Wilhelm Thamsalen, Stadshuset Huskvarna.

 • 20 januari
 • 23 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 9 juni
 • 8 september
 • 13 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanträder i regel på torsdagar klockan 13.00 en gång per månad i Rådsalen, Rådhuset.

 • 20 januari
 • 17 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Socialnämnden

Socialnämnden sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.00 en gång per månad i Sessionssalen, Juneporten.

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 22 mars
 • 20 april
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 23 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Äldrenämnden

Äldrenämnden sammanträder i regel på onsdagar klockan 13.00 en gång per månad i Sessionssalen, Juneporten.

 • 19 januari
 • 16 februari
 • 23 mars
 • 21 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 15 september
 • 12 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanträder i regel på måndagar klockan 13.00 en gång per månad i Sessionssalen, Juneporten.

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 21 mars
 • 19 april
 • 16 maj
 • 13 juni
 • 22 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 12 december

IFO-nämnd utskott öster

IFO-nämnd utskott öster sammanträder i regel på onsdagar klockan 14.00 en gång per månad i Wilhelm Thamsalen, Stadshuset Huskvarna.

 • 12 januari
 • 2 och 23 februari
 • 16 mars
 • 6 och 27 april
 • 18 maj
 • 8 juni
 • 3 och 24 augusti
 • 14 september
 • 5 och 26 oktober
 • 16 november
 • 7 december

IFO-nämnd utskott väster

IFO-nämnd utskott öster sammanträder i regel på onsdagar klockan 14.00 en gång per månad, vissa månader två gånger i Korpralen, Kaserngatan 10 .

 • 19 januari
 • 9 februari
 • 2 och 23 mars
 • 13 april
 • 4 och 24 maj
 • 15 juni
 • 10 och 31 augusti
 • 21 september
 • 12 oktober
 • 2 och 23 november
 • 14 december

IFO-nämnd utskott söder

IFO-nämnd utskott öster sammanträder i regel på onsdagar klockan 14.00 en gång per månad i Socialtjänstens lokaler, Tornfalksg 11.

 • 4 och 26 januari
 • 16 februari
 • 9 och 30 mars
 • 20 april
 • 11 maj
 • 1 och 21 juni
 • 17 augusti
 • 7 och 28 september
 • 19 oktober
 • 9 november
 • 1 december

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder i regel på torsdagar klockan 8.30 en gång per månad i Sessionssalen, Juneporten.  

 • 20 januari
 • 10 februari
 • 10 mars
 • 7 april
 • 12 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden sammanträder i regel på onsdagar klockan 8.30 en gång per månad i Rådsalen, Rådhuset.  

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 21 juni
 • 24 augusti
 • 14 september
 • 5 oktober
 • 9 november
 • 7 december

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder i regel på måndagar klockan 09.00 en gång per månad i Wilhelm Thamsalen, Stadshuset Huskvarna.

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 21 april
 • 16 maj
 • 13 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 12 december