Sammanträdeskalender 2022

Här finns sammanträdestider för alla våra nämnder och utskott.

Datum, plats och tider finns listade under varje nämnd eller utskott.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder i regel på torsdagar klockan 9.00 en gång per månad i Erik Dahlbergs­gymnasiets aula.

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 31 mars
 • 28 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 1 september
 • 6 och 27 oktober
 • 24 och och 30 november
 • 21 december

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium sammanträder i regel på fredagar klockan 8.30 en gång per månad i Galleriet, Rådhuset.

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 18 mars
 • 14 april
 • 13 maj
 • 10 juni
 • 19 augusti
 • 23 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder i regel på tisdagar klockan 9.00 två gånger per månad i Rådsalen, Rådhuset.

 • 11 och 25 januari
 • 8 och 22 februari
 • 15 och 29 mars
 • 12 och 26 april
 • 10 och 23 maj
 • 7 och 20 juni
 • 16 och 30 augusti
 • 20 september
 • 4 och 25 oktober
 • 8 och 22 november
 • 6 och 19 december

Utskott

Kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsens presidium sammanträder i regel på måndagar klockan 13.30 i Tveta-Vistasalen, Rådhuset.

 • 3, 17 och 31 januari
 • 14 februari
 • 7 och 21 mars
 • 4 och 14 april
 • 2, 13 och 30 maj
 • 10 juni
 • 8 och 22 augusti
 • 12 och 26 september
 • 17 och 31 oktober
 • 14 och 28 november
 • 9 december

Upphandlingsutskottet

Upphandlingsutskottet sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.30 en gång per månad i Tveta-Vistasalen, Rådhuset.

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 20 september
 • 8 november
 • 6 december

Ledningsutskottet

Ledningsutskottet sammanträder i regel på måndagar klockan 9.15 en gång per månad, vissa månader två gånger i Tveta-Vistasalen, Rådhuset.

 • 18 januari
 • 1 och 22 februari
 • 8 och 29 mars
 • 11 april
 • 3 och 24 maj
 • 13 juni
 • 16 och 30 augusti
 • 20 september
 • 4 och 18 oktober
 • 8 och 22 november
 • 6 december

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.30 en gång per månad i Rådsalen, Rådhuset.

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 30 augusti
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 19 december

Välfärdsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.30 en gång per månad i Tveta-Vistasalen, Rådhuset.

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 30 augusti
 • 4 september 
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 19 december

Personalutskottet

Personalutskottet sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.30 en gång per månad i Tveta-Vistasalen, Rådhuset.

 • 31 januari
 • 10 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 5 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.00 en gång per månad på PWC:s kontor.

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 15 mars
 • 7 april
 • 10 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 29 september
 • 25 oktober
 • 22 och 23 november
 • 20 december

Nämnder

Valnämnden

Valnämnden sammanträder i regel på måndagar klockan 13.30 en gång per månad i Galleriet, Rådhuset.

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 20 april
 • 30 maj
 • 29 augusti
 • 24 oktober
 • 5 december

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden sammanträder i regel på onsdagar klockan 13.00 en gång per månad i Amiralen, Kasernen Asecs.

 • 19 januari
 • 16 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.00 en gång per månad i Wilhelm Thamsalen, Stadshuset Huskvarna.

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 12 december

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder i regel på torsdagar klockan 13.15 en gång per månad i Wilhelm Thamsalen, Stadshuset Huskvarna.

 • 20 januari
 • 23 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 9 juni
 • 8 september
 • 13 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanträder i regel på torsdagar klockan 13.00 en gång per månad i Rådsalen, Rådhuset.

 • 20 januari
 • 17 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Socialnämnden

Socialnämnden sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.00 en gång per månad i Sessionssalen, Juneporten.

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 22 mars
 • 20 april
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 23 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Äldrenämnden

Äldrenämnden sammanträder i regel på onsdagar klockan 13.00 en gång per månad i Sessionssalen, Juneporten.

 • 19 januari
 • 16 februari
 • 23 mars
 • 21 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 15 september
 • 12 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanträder i regel på måndagar klockan 13.00 en gång per månad i Sessionssalen, Juneporten.

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 21 mars
 • 19 april
 • 16 maj
 • 13 juni
 • 22 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 12 december

IFO-nämnd utskott öster

IFO-nämnd utskott öster sammanträder i regel på onsdagar klockan 14.00 en gång per månad i Wilhelm Thamsalen, Stadshuset Huskvarna.

 • 12 januari
 • 2 och 23 februari
 • 16 mars
 • 6 och 27 april
 • 18 maj
 • 8 juni
 • 3 och 24 augusti
 • 14 september
 • 5 och 26 oktober
 • 16 november
 • 7 december

IFO-nämnd utskott väster

IFO-nämnd utskott öster sammanträder i regel på onsdagar klockan 14.00 en gång per månad, vissa månader två gånger i Korpralen, Kaserngatan 10 .

 • 19 januari
 • 9 februari
 • 2 och 23 mars
 • 13 april
 • 4 och 24 maj
 • 15 juni
 • 10 och 31 augusti
 • 21 september
 • 12 oktober
 • 2 och 23 november
 • 14 december

IFO-nämnd utskott söder

IFO-nämnd utskott öster sammanträder i regel på onsdagar klockan 14.00 en gång per månad i Socialtjänstens lokaler, Tornfalksg 11.

 • 4 och 26 januari
 • 16 februari
 • 9 och 30 mars
 • 20 april
 • 11 maj
 • 1 och 21 juni
 • 17 augusti
 • 7 och 28 september
 • 19 oktober
 • 9 november
 • 1 december

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder i regel på torsdagar klockan 8.30 en gång per månad i Sessionssalen, Juneporten.  

 • 20 januari
 • 10 februari
 • 10 mars
 • 7 april
 • 12 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden sammanträder i regel på onsdagar klockan 8.30 en gång per månad i Rådsalen, Rådhuset.  

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 21 juni
 • 24 augusti
 • 14 september
 • 5 oktober
 • 9 november
 • 7 december

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder i regel på måndagar klockan 09.00 en gång per månad i Wilhelm Thamsalen, Stadshuset Huskvarna.

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 21 april
 • 16 maj
 • 13 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Senast granskad/publicerad: