search
Sök
menu
Meny

Ledningsutskottet

Ledningsutskottet tillhör ansvarsområde 1.

Ämnesområdet är frågor rörande ledning, samordning och övergripande planering. Ledningsutskottet har även viss beslutaderätt i näringslivs-, integrations- och informationsfrågor.

Ledningsutskottet består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöter

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.


Sumedrea, Lena (C)

Telefon mobil: 076-8188200
E-post: Lena Sumedrea

Aktuella uppdrag för Lena Sumedrea (C)

  • Välfärdsutskott - Ledamot
  • Krisledningsnämnd - Ersättare
  • Kommunfullmäktige valkrets Väst - 1:e vice ordförande
  • Ledningsutskott - Ersättare
  • Kommunstyrelsen - Ersättare

Tillbaka till förteckningen