search
Sök
menu
Meny

Personalutskott

Personalutskottet tillhör ansvarsområde 1.

Personalutskottet företräder kommunen som arbetsgivare och svarar för kommunens personalpolitik som bl.a. inkluderar arbetsmiljö-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Utskottet äger viss beslutanderätt beträffande lokala kollektivavtal av principiell betydelse inklusive löneöversyn, pensionsfrågor m.m. 

Personalutskottet består av fem ledamöter och lika många ersättare.

Personalutskott mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31
NamnPartiUppdragOrt
Grennhag, AnneMarie FD.M FDM 1:e vice ordförande JÖNKÖPING
Strömberg, Margareta KD Ledamot JÖNKÖPING
Mårtensson, Anna L Ordförande JÖNKÖPING
Persson, Andreas S 2:e vice ordförande MÅNSARP
Roosquist, Harriet S Ledamot JÖNKÖPING
Näslund, Bert-Åke M Ersättare JÖNKÖPING
Jutterström, Peter M Ersättare BANKERYD
Hjort Attefall, Cecilia KD Ersättare JÖNKÖPING
Rydh, Magnus S Ersättare HUSKVARNA
Stenqvist, Hans-Lennart S Ersättare BANKERYD