search
Sök
menu
Meny

Personalutskott

Personalutskottet tillhör ansvarsområde 1.

Personalutskottet företräder kommunen som arbetsgivare och svarar för kommunens personalpolitik som bl.a. inkluderar arbetsmiljö-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Utskottet äger viss beslutanderätt beträffande lokala kollektivavtal av principiell betydelse inklusive löneöversyn, pensionsfrågor m.m. 

Personalutskottet består av fem ledamöter och lika många ersättare.

Personalutskott mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31
NamnPartiUppdragOrt
Persson, Andreas S Ordförande MÅNSARP
Roosquist, Harriet S 1:e vice ordförande JÖNKÖPING
Glaad, Britt-Marie S Ledamot HUSKVARNA
Hjorth Attefall, Cecilia KD 2:e vice ordförande JÖNKÖPING
Sairafi, Kamran M Ledamot NORRAHAMMAR
Stenqvist, Hans-Lennart S Ersättare BANKERYD
Gustafsson, Alf S Ersättare JÖNKÖPING
Mattsson, Dan S Ersättare JÖNKÖPING
Strömberg, Margareta KD Ersättare JÖNKÖPING
Dahlström, Joakim M Ersättare BANKERYD