search
Sök
menu
Meny

Samhälls­byggnads­utskottet

Samhälls­byggnads­utskottet tillhör ansvarsområde 3.

Ämnesområdet är frågor rörande fysisk planering och kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst, VA, avfall, fastigheter och energiplanering. Utskottet äger viss beslutanderätt.

Samhälls­byggnads­utskottet består är sju ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöter

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.


Boris, Hanns (KD)

E-post: Hanns Boris

Aktuella uppdrag för Hanns Boris (KD)

  • Upphandlingsutskott - Ledamot
  • Samhällsbyggnadsutskott - Ledamot
  • Teknisk nämnd - 2:e vice ordförande
  • Kommunfullmäktige valkrets Syd - Ledamot
  • Kommunstyrelsen - Ersättare

Tillbaka till förteckningen