search
Sök
menu
Meny

Samhälls­byggnads­utskottet

Samhälls­byggnads­utskottet tillhör ansvarsområde 3.

Ämnesområdet är frågor rörande fysisk planering och kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst, VA, avfall, fastigheter och energiplanering. Utskottet äger viss beslutanderätt.

Samhälls­byggnads­utskottet består är sju ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöter

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.


Gerson, David (L)

Telefon mobil: 070-6103033
E-post: David Gerson

Aktuella uppdrag för David Gerson (L)

  • Samhällsbyggnadsutskott - Ledamot
  • Jönköping Rådhus AB - Ledamot
  • Ledningsutskott - Ledamot
  • Junehem AB - Ordförande
  • Kommunstyrelsen - Ledamot
  • Gruppledare - Ersättare
  • Kommunfullmäktige valkrets Väst - Ledamot
  • Upphandlingsutskott - Ersättare

Tillbaka till förteckningen