search
Sök
menu
Meny

Tekniska utskottet

Tekniska utskottet tillhör ansvarsområde 3.

Ämnesområdet är frågor rörande fysisk planering och kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst, VA, avfall, fastigheter och energiplanering. Utskottet äger viss beslutanderätt.

Tekniska utskottet består är sju ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöter

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Tekniskt utskott mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31
NamnPartiUppdragOrt
Jutterström, Peter M Ordförande BANKERYD
Krogell, Helén KD Ledamot JÖNKÖPING
Bäckstrand, Göran C Ledamot JÖNKÖPING
Åkerberg, Ingvar L Ledamot JÖNKÖPING
Johansson, Krister S Ledamot NORRAHAMMAR
Forsberg, Mona S Vice ordförande JÖNKÖPING
Larsson Weidman, Mats MP Ledamot GRÄNNA
Helt, Ola FD.M FDM Ersättare JÖNKÖPING
Näslund, Bert-Åke M Ersättare JÖNKÖPING
Wismén, Susanne KD Ersättare JÖNKÖPING
Nilsson, Ann-Marie C Ersättare JÖNKÖPING
Gustafsson, Alf S Ersättare JÖNKÖPING
Roosquist, Harriet S Ersättare JÖNKÖPING
Stenqvist, Hans-Lennart S Ersättare BANKERYD