search
Sök
menu
Meny

Tekniska utskottet

Tekniska utskottet tillhör ansvarsområde 3.

Ämnesområdet är frågor rörande fysisk planering och kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst, VA, avfall, fastigheter och energiplanering. Utskottet äger viss beslutanderätt.

Tekniska utskottet består är sju ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöter

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Åkerberg, Ingvar
Ladda ned pressbild

Åkerberg, Ingvar (L)

Aktuella uppdrag för Ingvar Åkerberg (L)

  • Gruppledare -
  • Upphandlingsutskott - Ledamot
  • Tekniskt utskott - Ledamot
  • Kommunfullmäktige valkrets Syd - Ledamot
  • Kommunfullmäktige valkrets Öst - Ledamot
  • Ledningsutskott - Ersättare
  • Valnämnd -
  • Valberedning - Ersättare
  • Kommunstyrelsen - Ersättare

Tillbaka till förteckningen