search
Sök
menu
Meny

Tekniska utskottet

Tekniska utskottet tillhör ansvarsområde 3.

Ämnesområdet är frågor rörande fysisk planering och kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst, VA, avfall, fastigheter och energiplanering. Utskottet äger viss beslutanderätt.

Tekniska utskottet består är sju ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöter

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Gustafsson, Alf
Ladda ned pressbild

Gustafsson, Alf (S)

Hemadress:
Oxelgatan 21
554 58  JÖNKÖPING

Telefon bostad: 036-175631
Telefon mobil: 0708-733907
E-post: Alf Gustafsson

Aktuella uppdrag för Alf Gustafsson (S)

  • Gode män enligt fastighetsbildningslagen -
  • Högskolefastigheter i Jönköping AB - 2:e vice ordförande
  • Torsviks Terminal AB - Ledamot
  • Jönköpings kommuns Fastighetsutvecklings AB - 2:e vice ordförande
  • Upphandlingsutskott - 2:e vice ordförande
  • Valnämnd - Ersättare
  • Kommunstyrelsen - Ledamot
  • Tekniskt utskott - Ersättare
  • Ledningsutskott - Ersättare

Tillbaka till förteckningen