search
Sök
menu
Meny

Tekniska utskottet

Tekniska utskottet tillhör ansvarsområde 3.

Ämnesområdet är frågor rörande fysisk planering och kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst, VA, avfall, fastigheter och energiplanering. Utskottet äger viss beslutanderätt.

Tekniska utskottet består är sju ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöter

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

kf/0078.jpg

Krogell, Helén (KD)

Hemadress:
Löjtnantsgatan 10
553 38  JÖNKÖPING

Telefon bostad: 036-121374
Telefon mobil: 070-7190808
E-post: Helén Krogell

Aktuella uppdrag för Helén Krogell (KD)

  • Tekniskt utskott - Ledamot
  • Stadsbyggnadsnämnd - Ledamot
  • Kommunfullmäktige valkrets Öst - Ledamot
  • Kommunstyrelsen - Ersättare

Tillbaka till förteckningen