search
Sök
menu
Meny

Tekniska utskottet

Tekniska utskottet tillhör ansvarsområde 3.

Ämnesområdet är frågor rörande fysisk planering och kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst, VA, avfall, fastigheter och energiplanering. Utskottet äger viss beslutanderätt.

Tekniska utskottet består är sju ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöter

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.


Wismén, Susanne (KD)

Hemadress:
Solstickegatan 11
553 13  JÖNKÖPING

Telefon arbete: 036-102544
E-post: Susanne Wismén

Aktuella uppdrag för Susanne Wismén (KD)

  • Miljö- och hälsoskyddsnämnd - Ordförande
  • Kommunfullmäktige valkrets Öst - Ledamot

Tillbaka till förteckningen