search
Sök
menu
Meny

Upphandlingsutskottet

Upphandlingsutskottet tillhör ansvarsområde 1.

Upphandlingsutskottet svarar för upphandlingsärenden och äger beslutanderätt rörande upprättande av underlag och om tilldelning. Utskottet har ansvar för att upprättade policys följs.

Upphandlingsutskottet består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöter

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Upphandlingsutskott mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31
NamnPartiUppdragOrt
Gustafsson, Alf S 1:e vice ordförande JÖNKÖPING
Mattsson, Dan S Ledamot JÖNKÖPING
Åkerberg, Ingvar L Ledamot JÖNKÖPING
Larsson Weidman, Mats MP Ordförande GRÄNNA
Boris, Hanns KD Ledamot JÖNKÖPING
Näslund, Bert-Åke M 2:e vice ordförande JÖNKÖPING
Lundqvist, Elisabeth SD Ledamot JÖNKÖPING
Roosquist, Harriet S Ersättare JÖNKÖPING
Stenqvist, Hans-Lennart S Ersättare BANKERYD
Gerson, David L Ersättare JÖNKÖPING
Sylvan, Margareta MP Ersättare JÖNKÖPING
Cunningham, Carl KD Ersättare JÖNKÖPING
Regné, Bengt M Ersättare LEKERYD
Lipponen, Jan-Ove SD Ersättare HUSKVARNA