search
Sök
menu
Meny

Upphandlingsutskottet

Upphandlingsutskottet tillhör ansvarsområde 1.

Upphandlingsutskottet svarar för upphandlingsärenden och äger beslutanderätt rörande upprättande av underlag och om tilldelning. Utskottet har ansvar för att upprättade policys följs.

Upphandlingsutskottet består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöter

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Upphandlingsutskott mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31
NamnPartiUppdragOrt
Ly, Kent M 1:e vice ordförande JÖNKÖPING
Sturesson, Andreas KD Ledamot GRÄNNA
Nilsson, Ann-Marie C Ordförande JÖNKÖPING
Åkerberg, Ingvar L Ledamot JÖNKÖPING
Gustafsson, Alf S 2:e vice ordförande JÖNKÖPING
Roosquist, Harriet S Ledamot JÖNKÖPING
Jersenius, David MP Ledamot JÖNKÖPING
Jutterström, Peter M Ersättare BANKERYD
Hjort Attefall, Cecilia KD Ersättare JÖNKÖPING
Bäckstrand, Göran C Ersättare JÖNKÖPING
Mårtensson, Anna L Ersättare JÖNKÖPING
Höglund, Anette S Ersättare JÖNKÖPING
Johansson, Krister S Ersättare NORRAHAMMAR
Söderberg, Irada S Ersättare JÖNKÖPING