search
Sök
menu
Meny

Välfärdsutskottet

Välfärdsutskottet tillhör ansvarsområde 2.

Ämnesområdet är frågor inom skola, fritid, kultur, det sociala området samt folkhälsa. Utskottet äger viss beslutanderätt. Inom ansvarsområdet inryms även SBU (Samverkansorganet för barn- och ungdomsfrågor).

Välfärdsutskottet består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöter

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Välfärdsutskott mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31
NamnPartiUppdragOrt
Jutterström, Peter M Ledamot BANKERYD
Grennhag, AnneMarie M Ledamot JÖNKÖPING
Sturesson, Andreas KD Ordförande GRÄNNA
Bäckstrand, Göran C Ledamot JÖNKÖPING
De Basso, Ilan S Vice ordförande HUSKVARNA
Rydh, Magnus S Ledamot HUSKVARNA
Sylvan, Margareta MP Ledamot JÖNKÖPING
Gullberg, Christoffer M Ersättare GRÄNNA
Näslund, Bert-Åke M Ersättare JÖNKÖPING
Strömberg, Margareta KD Ersättare JÖNKÖPING
Nilsson, Ann-Marie C Ersättare JÖNKÖPING
Höglund, Anette S Ersättare JÖNKÖPING
Roosquist, Harriet S Ersättare JÖNKÖPING
Söderberg, Irada S Ersättare JÖNKÖPING