search
Sök
menu
Meny

Bokslut och uppföljning

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen varje år senast den 15 april lämna över årsredovisning för föregående kalenderår till fullmäktige och revisorer.

I Jönköpings kommun är årsredovisningen klar och behandlas av kommunfullmäktige i slutet av mars varje år.

Årsredovisningen innehåller:

  • information om kommunens ekonomi för det senaste året
  • en förvaltningsberättelse som beskriver utvecklingen av kommunens ekonomi och verksamhet
  • redovisning av ekonomin för varje nämnd

Förutom årsredovisningen gör kommunen varje år en delårsrapport över årets åtta första månader. Det är ett förenklat bokslut som inte är lika detaljerat som årsredovisningen. Delårsrapporten ger signaler om det ekonomiska läget innan året är slut. Då ska det finnas möjlighet att korrigera verksamheten om behov finns.

Dessutom görs under året fyra fördjupade månadsrapporter. De ska också ge signaler om det ekonomiska läget efter två, fyra, åtta respektive tio månader.

Här hittar du de senaste årens årsredovisningar.