search
Sök
menu
Meny

Finans och rating

Stadskontoret hanterar den löpande finansförvaltingen för koncernen Jönköpings Rådhus AB och Jönköping kommun samt kapitalmarknadsprogrammen avseende Jönköping kommun.

Upplåningen genomförs med syfte att trygga och tillgodose både långfristig finansiering genom att emittera obligationer via MTN-program samt för att trygga kommunkoncernens kortfristiga betalningsberedskap via certifikatprogram.

Jönköpings upplåning görs genom kommunal borgen som säkerhet.

Kommuninvest

Jönköpings kommun är ansluten till Kommuninvest ekonomisk förening. Majoriteten av Sveriges kommuner är medlemmar i föreningen som verkar till fördel för svenska kommuner och landsting genom finansieringslösningar samt rådgivning.

Certifikat

Arrangör

Swedbank

Emissionsinstitut

Danske Bank, SEB

Rambelopp

2,5 miljarder svenska kronor

Löptid

1-365 dagar

MTN-program

Arrangör

Swedbank

Emissionsinstitut

Danske Bank, Nordea, SEB, Handelsbanken

Rambelopp

4 miljarder svenska kronor

Löptid

1-15 år

Rating

Jönköpings kommun mottog ett kreditbetyg 24 oktober 2014 från Standard & Poors. Kreditbetyget, även kallad Rating är ett betyg på kommunens kreditvärdighet dvs. betalningsförmåga vilket bidrar till upplåning med bättre villkor hos fler antal investerare.

Långfristig

AA+

Kortfristig

A-1+/K-1

Framtidsutsikter

Stabil