search
Sök
menu
Meny

Finans och rating

Stadskontoret hanterar den löpande finansförvaltingen för koncernen Jönköpings Rådhus AB och Jönköping kommun samt kapitalmarknadsprogrammen avseende Jönköping kommun.

Upplåningen genomförs med syfte att trygga och tillgodose både långfristig finansiering genom att emittera obligationer via MTN-program samt för att trygga kommunkoncernens kortfristiga betalningsberedskap via certifikatprogram.

Jönköpings upplåning görs genom kommunal borgen som säkerhet.

Kommuninvest

Jönköpings kommun är ansluten till Kommuninvest ekonomisk förening. Majoriteten av Sveriges kommuner är medlemmar i föreningen som verkar till fördel för svenska kommuner och landsting genom finansieringslösningar samt rådgivning.

Certifikat

 • Arrangör: Swedbank
 • Emissionsinstitut: Danske Bank, SEB
 • Rambelopp: 2,5 miljarder svenska kronor
 • Löptid: 1-365 dagar

MTN-program

 • Arrangör: Swedbank
 • Emissionsinstitut: Danske Bank, Nordea, SEB, Handelsbanken
 • Rambelopp: 4 miljarder svenska kronor
 • Löptid: 1-15 år

Rating

Jönköpings kommun mottog ett kreditbetyg 19 april 2019 från Standard & Poors. Kreditbetyget, även kallad Rating är ett betyg på kommunens kreditvärdighet dvs. betalningsförmåga vilket bidrar till upplåning med bättre villkor hos fler antal investerare.

 • Långfristig: AA+
 • Kortfristig: A-1+/K-1
 • Framtidsutsikter: Stabil