search
Sök
menu
Meny

Kommunalskatt

Kommunens skattesats uppgår inkomståret 2017 till 21,34 %. Det innebär att för varje hundralapp i kommunalt beskattningsbar inkomst betalas 21,34 kronor i skatt till kommunen.

I kommunalskatten ingår förutom skatt till kommunen även skatt till Region Jönköpings län (tidigare landstinget). Landstingsskatten uppgår 2017 till 11,26 %. Den totala skatten till kommunen och regionen är 32,60 %. Medelskattesatsen i riket är 32,12 %. 

Utöver kommunalskatten betalar alla skattskyldiga en begravningsavgift till Svenska kyrkan. Från januari 2016 gäller en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom i Stockholm och Tranås. Lagändringen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018. Avgiftssatsen för 2017 blir 24,6 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift på 615 kr/år, eller knappt 51 kr/månad. Läs mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets webbplats.

Dessutom betalar medlemmar i registrerade trossamfund (t.ex. Svenska kyrkan) en kyrkoavgift. Avgiften till Svenska kyrkan varierar mellan församlingarna.
 
På Skatteverkets webbplats, under rubriken Kommunala skattesatser finns skatte- och avgiftssatser per församling i Jönköpings kommun och i landets övriga kommuner, liksom avgift till annat registrerat trossamfund än Svenska kyrkan. Mer information finns under rubriken Avgift till trossamfund  i skattebeskedet.

Skattesatser 2010-2017

Skattesatser 2010-2017 i Jönköpings kommun och Region Jönköping, samt medelskattesats i riket.

Skattesatser 2010-2017

Område

Kommun

Region (Landsting)

Totalt

Riket

2017

21,34

11,26

32,60

32,12

2016

21,34

11,26

32,60

32,10

2015

21,34

11,26

32,60

31,99

2014

21,34

11,21

32,55

31,86

2013

21,49

10,66

32,15

31,73

2012

21,15

11,00

32,15

31,60

2011

21,48

10,67

32,15

31,55

2010

21,48

10,67

32,15

31,56