search
Sök
menu
Meny

Kommunalskatt, skattesatser

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, den inkomstskatt som kommunmedborgarna betalar varje månad. Den finansierar ca 70 procent av kommunens löpande verksamhet - förskola, skola, äldreomsorg, gator, vägar m.m.

Övriga intäkter består av statsbidrag, fastighetsavgifter, samt avgifter för verksamhet (barnomsorgsavgifter, äldreomsorgsavgifter med mera).

Den skatt du som skattebetalare betalar består av tre obligatoriska delar

  • skatt till kommunen
  • skatt till landstinget
  • begravningsavgift.

Skatt till Jönköpings kommun

Skattesats för inkomståret 2021 är 21,64 %. Det innebär att för varje hundralapp i kommunalt beskattningsbar inkomst betalas 21,64 kronor i skatt till kommunen. Skattesatsen är oförändrad jämfört med 2020.

Skatt till Region Jönköping

På motsvarande sätt uppgår skatten till Region Jönköping (landstingsskatten) till 11,76 kr för 2021.

Begravningsavgift och kyrkoavgift

Förutom skatt till kommun och region/landsting betalar alla skattskyldiga en begravningsavgift till Svenska Kyrkan. Begravningsavgiften är obligatorisk och uppgår till 25,3 öre av varje intjänad 100-lapp. Läs mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets webbplats.

Utöver kommunalskatt, landstingsskatt och begravningsavgift betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Även du som är medlem i något annat trossamfund eller församling än Svenska kyrkan kan betala din medlemsavgift via skattsedeln. Du som inte är medlem i något trossamfund betalar enbart begravningsavgiften.

För mer information om avgifter i olika församlingar, se länk till Skatteverkets webbplats.

Skattesatser 2011-2021

Skattesatser 2011-2021 i Jönköpings kommun och Region Jönköping, samt medelskattesats i riket.

Skattesatser 2011-2020

År

Kommun

Region (Landsting)

Totalt

Riket

2021

21,64

11,76

33.40

32,27

2020

21,64

11,76

33.40

32,28

2019

21,64

11,76

33,40

32,19

2018

21,34

11,26

32,60

32,12

2017

21,34

11,26

32,60

32,12

2016

21,34

11,26

32,60

32,10

2015

21,34

11,26

32,60

31,99

2014

21,34 ¹

11,21

32,55

31,86

2013

21,49 ²

10,66

32,15

31,73

2012

21,15 ³

11,00

32,15

31,60

2011

21,48

10,67

32,15

31,55

¹) Skatteväxling till regionen för ändrat huvudmannaskapfärdtjänst m.m (0,15 procentenheter

²) Skatteväxling från regionen för ändrat huvudmannaskap hemsjukvård, 0,34 procentenheter.

³) Skatteväxling till regionen för ändrat huvudmannaskap kollektivtrafiken, 0,33 procentenheter.