search
Sök
menu
Meny

Statistik och utredningar

Pärmryggar med text

Statistik om Jönköping finns bland annat för arbetsmarknad, befolkning och bostäder. Dessutom redovisas folkmängds­förändringar kvartalsvis.

Rapporter och utredningar

Ett urval av rapporter och utredningar finns även tillgängliga, bl.a. rapport om befolk­nings­­prognos, valrapporter, ANDT-undersökning samt rapport om sysselsättnings- och pendlingsutveckling. Under självservice kan du anmäla dig för prenumeration.

Områdesfakta, Fickfakta och Statistisk årsbok

Områdesfakta redovisar statistik för delområden i kommunen. Utredningsenheten ger årligen ut foldern Fickfakta vilken även finns för nedladdning. Aktuella uppgifter i form av tabeller och diagram ur Statistisk årsbok  finns att ladda ner från vår Statistikdatabas med tabeller.  Äldre årsböcker finns under länken Statistisk årsbok.

Nyhetsbrev, Jönköping i siffror

Fyra gånger om året skickar vi ut utredningsenhetens nyhetsbrev till våra prenumeranter.  Hittills har brevet publicerats i samband med att vi får nya befolkningstal från Statistiska centralbyrån, vilket sker kvartalsvis.  Under självservice kan du anmäla dig för prenumeration.

Ytterligare statistik

På stadskontorets utredningsenhet kan du få hjälp med ytterligare statistik som rör Jönköpings kommun. Kontaktuppgifter finns här på sidan.

Statistik i korthet om Jönköpings kommun

Befolkning 2017


Folkmängd 2017-12-31

137 481

Befolkningstäthet (inv/km²)

93

Folkökning

2 184

Födda

1 615

Döda

1 202

Inflyttade

7 341

Utflyttade

5 592

Bostäder 2016


Flerbostadshus

38 958

Småhus

24 887

Övriga hus

1 282

TOTALT

65 127

Sysselsättning 2016


Antal sysselsatta*

73 151

Inpendling

13 633

Utpendling

8 683

Förvärvsfrekvens  kvinnor (20-64 år, %)

80,5

Förvärvsfrekvens  män (20-64 år, %)

82,7

Förvärvsfrekvens  totalt (20-64 år, %)

81,6

Yta


Landareal (km²)

1 480

*Förvärvsarbetande dagbefolkning. Samtliga som arbetar inom kommunen oavsett var de bor.

Kontakt

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30