search
Sök
menu
Meny

Statistik och utredningar

Pärmryggar med text

Statistik om Jönköping finns bland annat för arbetsmarknad, befolkning och bostäder. Dessutom redovisas folkmängds­förändringar kvartalsvis.

Rapporter och utredningar

Ett urval av rapporter och utredningar finns även tillgängliga, bl.a. rapport om befolk­nings­­prognos, valrapporter, ANDT-undersökning samt rapport om sysselsättnings- och pendlingsutveckling. Under självservice kan du anmäla dig för prenumeration.

Områdesfakta, Fickfakta och Statistisk årsbok

Områdesfakta redovisar statistik för delområden i kommunen. Utredningsenheten ger årligen ut foldern Fickfakta vilken även finns för nedladdning. Aktuella uppgifter i form av tabeller och diagram ur Statistisk årsbok  finns att ladda ner från vår Statistikdatabas med tabeller.  Äldre årsböcker finns under länken Statistisk årsbok.

Nyhetsbrev, Jönköping i siffror

Fyra gånger om året skickar vi ut utredningsenhetens nyhetsbrev till våra prenumeranter.  Hittills har brevet publicerats i samband med att vi får nya befolkningstal från Statistiska centralbyrån, vilket sker kvartalsvis.  Under självservice kan du anmäla dig för prenumeration.

Ytterligare statistik

På stadskontorets utredningsenhet kan du få hjälp med ytterligare statistik som rör Jönköpings kommun. Kontaktuppgifter finns här på sidan.

Statistik i korthet om Jönköpings kommun

Folkmängd 2017-09-30

137 031

Befolkning 2016


Folkmängd 2016-12-31

135 297

Befolkningstäthet (inv/km²)

91

Folkökning

1 987

Födda

1 715

Döda

1 101

Inflyttade

7 103

Utflyttade

5 741

Bostäder 2015


Flerbostadshus

38 239

Småhus

24 422

Övriga hus

1 257

TOTALT

63 918

Sysselsättning 2016


Antal sysselsatta*

73 151

Inpendling

13 633

Utpendling

8 683

Förvärvsfrekvens  kvinnor (20-64 år, %)

80,5

Förvärvsfrekvens  män (20-64 år, %)

82,7

Förvärvsfrekvens  totalt (20-64 år, %)

81,6

Yta


Landareal (km²)

1 480

*Förvärvsarbetande dagbefolkning. Samtliga som arbetar inom kommunen oavsett var de bor.

Kontakt

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30