search
Sök
menu
Meny

Befolkningsstatistik

Nappar som hänger i träd.

Den 30 september 2019 hade Jönköpings kommun en folkmängd på
140 797, vilket är en ökning med 1 575 personer sedan årsskiftet.

Jönköpings kommun har en något yngre befolkning än riket. Medelåldern i Jönköpings kommun är 40,2 år, vilket är ett år lägre än medelåldern i riket.

Cirka 24 600 av Jönköpings invånare är födda utomlands. Många är födda i övriga Norden, Irak, Syrien eller forna Jugoslavien.

Folkmängd

Kön

2014

2015

2016

2017

2018

Kvinnor

66 404

66 987

67 823

68 722

69 426

Män

65 736

66 323

67 474

68 759

69 796

Totalt

132 140

133 310

135 297

137 481

139 222


Folkmängsförändringar


2014

2015

2016

2017

2018

Folkökning

1 342

1 170

1 987

2 184

1 741

Födda

1 677

1 662

1 715

1 615

1 688

Döda

1 169

1 217

1 101

1 202

1 253

Födelsenetto

508

 445

614

413

435

Inflyttade

6 614

6 655

7 103

7 341

7 299

Utflyttade

5 782

5 955

5 741

5 592

6 001

Flyttnetto

832

700

1 362

1 749

1 298


Folkmängdsförändringar kvartalsvis


2019 kv. 1

2019 kv. 2

2019 kv. 3

Folkmängd vid periodens slut

139 735

139 862

140 797

Folkökning

513

127

935

Födda

431

417

433

Döda

247

293

269

Födelsenetto

184

124

164

Inflyttning

1 526

1 476

2 669

Utflyttning

1 268

1 507

1 925

Flyttnetto

258

-31

744

Justering*

71

34

27

 * Justeringar redovisar eventuella födslar, dödsfall och flyttningar som inträffat före den aktuella redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare gjorda aviseringar. 


Medelålder 2018

Område

Kvinnor

Män

Båda könen

Jönköpings kommun

41,3

39,1

40,2

Riket

42,2

40,3

41,2


Folkmängd i olika kommundelar

Kommundel

2014

2015

2016

2017

2018

Jönköping

62 346

62 926

63 962

65 423

66 817

Huskvarna

23 295

23 521

23 796

23 978

24 031

Gränna

4 039

4 173

4 146

4 133

4 124

Visingsö

752

731

732

726

732

Skärstad-Ölmstad

4 864

4 906

5 031

5 103

5 163

Lekeryd

2 892

2 890

2 948

2 976

3 019

Tenhult

5 068

5 128

5 157

5 172

5 248

Barnarp

3 530

3 596

3 852

3 960

3 890

Norrahammar-
Hovslätt

9 150

9 201

9 235

9 376

9 630

Månsarp-Taberg

4 813

4 834

4 885

4 902

4 871

Bankeryd

9 107

9 107

9 191

9 296

9 266

Norra Mo

2 284

2 297

2 362

2 436

2 431

Totalt

132 140

133 310

135 297

137 481

139 222


Utrikes födda efter födelseland

Födelseland

2014

2015

2016

2017

2018

Irak

3 157

3 219

3 297

3 385

3 460

Syrien

1 536

1 953

2 551

2 992

3 216

Jugoslavien

1 451

1 431

1 411

1 388

1 361

Bosnien-Hercegovina

1 214

1 218

1 230

1 231

1 241

Somalia

684

708

751

813

871

Tyskland

649

650

685

733

766

Iran

606

565

556

602

651

Turkiet

618

600

602

619

633

Libanon

562

567

575

585

601

Indien

378

408

458

517

595

Polen

515

526

557

556

579

Afghanistan

216

239

278

382

526

Kina

369

286

324

367

445

Eritrea

139

194

281

339

404

Rumänien

341

365

375

397

395

Pakistan

151

225

255

281

363

Norden

1 701

1 669

1 666

1 628

1 602

Övriga länder

5 549

5 711

6 018

6 469

6 914

Totalt

19 836

20 534

21 870

23 284

24 623


Kontakt

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30