search
Sök
menu
Meny

Befolkningsstatistik

Nappar som hänger i träd

Den 31 mars 2018 har Jönköpings kommun en folkmängd på
137 863, vilket är en ökning med 382 personer sedan det senaste årsskiftet.

Jönköpings kommun har en något yngre befolkning än riket. Medelåldern i Jönköpings kommun är 40,3 år, vilket är nästan ett år lägre än medelåldern i riket.

Cirka 23 000 av Jönköpings invånare är födda utomlands. Många är födda i övriga Norden, Irak, Syrien eller forna Jugoslavien.

Folkmängd

Kön

2014

2015

2016

2017

Kvinnor

66 404

66 987

67 823

68 722

Män

65 736

66 323

67 474

68 759

Totalt

132 140

133 310

135 297

137 481


Folkmängsförändringar


2014

2015

2016

2017

Folkökning

1 342

1 170

1 987

2 184

Födda

1 677

1 662

1 715

1 615

Döda

1 169

1 217

1 101

1 202

Födelsenetto

508

 445

614

413

Inflyttade

6 614

6 655

7 103

7 341

Utflyttade

5 782

5 955

5 741

5 592

Flyttnetto

832

700

1 362

1 749


Folkmängdsförändringar kvartalsvis


2018 kv. 1

Folkmängd vid periodens slut

137 863

Folkökning

382

Födda

400

Döda

360

Födelsenetto

40

Inflyttning

1 644

Utflyttning

1 306

Flyttnetto

28

Justering*

4

 * Justeringar redovisar eventuella födslar, dödsfall och flyttningar som inträffat före den aktuella redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare gjorda aviseringar. 

 

Medelålder 2017

Område

Kvinnor

Män

Båda könen

Jönköpings kommun

41,3

39,1

40,3

Riket

42,1

40,3

41,2


Folkmängd i olika kommundelar

Kommundel

2014

2015

2016

2017

Jönköping

62 346

62 926

63 962

65 423

Huskvarna

23 295

23 521

23 796

23 978

Gränna

4 039

4 173

4 146

4 133

Visingsö

752

731

732

726

Skärstad-Ölmstad

4 864

4 906

5 031

5 103

Lekeryd

2 892

2 890

2 948

2 976

Tenhult

5 068

5 128

5 157

5 172

Barnarp

3 530

3 596

3 852

3 960

Norrahammar-
Hovslätt

9 150

9 201

9 235

9 376

Månsarp-Taberg

4 813

4 834

4 885

4 902

Bankeryd

9 107

9 107

9 191

9 296

Norra Mo

2 284

2 297

2 362

2 436

Totalt

132 140

133 310

135 297

137 481


Utrikes födda efter födelseland

Födelseland

2014

2015

2016

2017

Irak

3 157

3 219

3 297

3 385

Syrien

1 536

1 953

2 551

2 992

Jugoslavien

1 451

1 431

1 411

1 388

Bosnien-Hercegovina

1 214

1 218

1 230

1 231

Somalia

684

708

751

813

Tyskland

649

650

685

733

Turkiet

618

600

602

619

Iran

606

565

556

602

Libanon

562

567

575

585

Polen

515

526

557

556

Indien

378

408

458

517

Rumänien

341

365

375

397

Afghanistan

216

239

278

382

Kina

369

286

324

367

Eritrea

139

194

281

339

Thailand

316

325

323

330

Norden

1 701

1 669

1 666

1 628

Övriga länder

5 739

6 044

6 509

6 420

Totalt

19 836

20 534

21 870

23 284

 

Kontakt

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30