Befolkningsstatistik

Illustration med fyra blå staplar som blir högre från vänster till höger. I bakgrunden illustreras konturer på ansikten.

Den 31 december 2022 hade Jönköpings kommun en folkmängd på 145 114, vilket är en ökning med 1 535 personer sedan förra årsskiftet.

Jönköpings kommun har en något yngre befolkning än riket. Medelåldern i Jönköpings kommun är 40,5 år, vilket är något över ett år lägre än medelåldern i riket.

Cirka 28 600 av Jönköpings invånare är födda utomlands. Många är födda i övriga Norden, Syrien, Irak eller forna Jugoslavien.

Folkmängd

Kön

2018

2019

2020

2021

2022

Kvinnor

69 426

70 265

70 817

71 321

72 015

Män

69 796

70 816

71 610

72 258

73 099

Totalt

139 222

141 081

142 427

143 579

145 114


Folkmängdsförändringar


2018

2019

2020

2021

2022

Folkökning

1 741

1 859

1 346

1 152

1 535

Födda

1 688

1 644

1 665

1 651

1 526

Döda

1 253

1 100

1 240

1 140

1 152

Födelsenetto

435

544

365

511

374

Inflyttade

7 299

7 169

7 201

7 562

7 772

Utflyttade

6 001

5 927

6 322

6 962

6 677

Flyttnetto

1 298

1 242

879

600

1 095


Folkmängdsförändringar kvartalsvis


2023 kv. 1

2023 kv. 2

Folkmängd vid periodens slut

145 391

145 609

Folkökning

277

218

Födda

378

432

Döda

311

273

Födelsenetto

67

159

Inflyttning

1559

1 494

Utflyttning

1 369

1 452

Flyttnetto

190

42

Justering*

20

17

 * Justeringar redovisar eventuella födslar, dödsfall och flyttningar som inträffat före den aktuella redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare gjorda aviseringar. 


Medelålder 2022

Område

Kvinnor

Män

Båda könen

Jönköpings kommun

41,5

39,5

40,5

Riket

42,6

40,9

41,7


Folkmängd i olika kommundelar*

Kommundel

2018

2019

2020

2021

2022

Jönköping

66 817

68 153

69 091

69 664

70 327

Huskvarna

24 031

24 058

24 097

24 306

24 478

Gränna

4 124

4 148

4 203

4 234

4 214

Visingsö

732

725

716

720

703

Skärstad-Ölmstad

5 163

5 281

5 409

5 582

5 591

Lekeryd

3 019

3 044

3 061

3 068

3 092

Tenhult

5 248

5 271

5 312

5 319

5 318

Barnarp

3 890

3 941

3 927

3 945

4 009

Norrahammar-Hovslätt

9 630

9 805

9 858

9 912

9 974

Månsarp-Taberg

4 871

4 856

4 911

4 939

5 145

Bankeryd

9 266

9 255

9 296

9 317

9 409

Norra Mo

2 431

2 544

2 546

2 573

2 620

Totalt

139 222

141 081

142 427

143 579

145 114

* Indelningen av kommundelar bygger på tidigare kommun- och församlingsgränser.


Utrikes födda efter födelseland

Födelseland

2018

2019

2020

2021

2022

Syrien

3 216

3 448

3 660

3 863

4 141

Irak

3 460

3 552

3 550

3 582

3 592

Jugoslavien

1 361

1 349

1 331

1 318

1 297

Bosnien-Hercegovina

1 241

1 267

1 303

1 289

1 294

Somalia

871

949

990

1 060

1 121

Afghanistan

526

645

745

822

946

Iran

651

720

764

810

866

Tyskland

766

758

783

773

781

Turkiet

633

637

639

700

722

Pakistan

363

470

532

603

670

Polen

579

602

598

603

665

Eritrea

404

500

521

577

663

Libanon

601

607

619

628

650

Indien

595

628

628

604

624

Kina

445

503

499

490

496

Rumänien

395

423

428

435

448

Norden

1 602

1 550

1 500

1 478

1442

Övriga länder

6 914

7 369

7 596

7 884

8 233

Totalt

24 623

25 977

26 686

27 519

28 651Senast granskad/publicerad: