search
Sök
menu
Meny

Befolkningsstatistik

Nappar som hänger i träd.

Den 30 juni 2020 hade Jönköpings kommun en folkmängd på
141 496, vilket är en ökning med 415 personer sedan årsskiftet.

Jönköpings kommun har en något yngre befolkning än riket. Medelåldern i Jönköpings kommun är 40,3 år, vilket är ett år lägre än medelåldern i riket.

Cirka 26 000 av Jönköpings invånare är födda utomlands. Många är födda i övriga Norden, Irak, Syrien eller forna Jugoslavien.

Folkmängd

Kön

2015

2016

2017

2018

2019

Kvinnor

66 987

67 823

68 722

69 426

70 265

Män

66 323

67 474

68 759

69 796

70 816

Totalt

133 310

135 297

137 481

139 222

141 081


Folkmängsförändringar


2015

2016

2017

2018

2019

Folkökning

1 170

1 987

2 184

1 741

1 859

Födda

1 662

1 715

1 615

1 688

1 644

Döda

1 217

1 101

1 202

1 253

1 100

Födelsenetto

 445

614

413

435

544

Inflyttade

6 655

7 103

7 341

7 299

7 169

Utflyttade

5 955

5 741

5 592

6 001

5 927

Flyttnetto

700

1 362

1 749

1 298

1 242


Folkmängdsförändringar kvartalsvis


2020 kv. 1

2020 kv. 2

Folkmängd vid periodens slut

141 485

141 496

Folkökning

404

11

Födda

379

457

Döda

292

356

Födelsenetto

87

101

Inflyttning

1 594

1 394

Utflyttning

1 315

1 497

Flyttnetto

279

-103

Justering*

38

13

 * Justeringar redovisar eventuella födslar, dödsfall och flyttningar som inträffat före den aktuella redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare gjorda aviseringar. 


Medelålder 2019

Område

Kvinnor

Män

Båda könen

Jönköpings kommun

41,3

39,2

40,3

Riket

42,2

40,4

41,3


Folkmängd i olika kommundelar

Kommundel

2015

2016

2017

2018

2019

Jönköping

62 926

63 962

65 423

66 817

68 153

Huskvarna

23 521

23 796

23 978

24 031

24 058

Gränna

4 173

4 146

4 133

4 124

4 148

Visingsö

731

732

726

732

725

Skärstad-Ölmstad

4 906

5 031

5 103

5 163

5 281

Lekeryd

2 890

2 948

2 976

3 019

3 044

Tenhult

5 128

5 157

5 172

5 248

5 271

Barnarp

3 596

3 852

3 960

3 890

3 941

Norrahammar-
Hovslätt

9 201

9 235

9 376

9 630

9 805

Månsarp-Taberg

4 834

4 885

4 902

4 871

4 856

Bankeryd

9 107

9 191

9 296

9 266

9 255

Norra Mo

2 297

2 362

2 436

2 431

2 544

Totalt

133 310

135 297

137 481

139 222

141 081


Utrikes födda efter födelseland

Födelseland

2015

2016

2017

2018

2019

Irak

3 219

3 297

3 385

3 460

3 552

Syrien

1 953

2 551

2 992

3 216

3 448

Jugoslavien

1 431

1 411

1 388

1 361

1 349

Bosnien-Hercegovina

1 218

1 230

1 231

1 241

1 267

Somalia

708

751

813

871

949

Tyskland

650

685

733

766

758

Iran

565

556

602

651

720

Afghanistan

239

278

382

526

645

Turkiet

600

602

619

633

637

Indien

408

458

517

595

628

Libanon

567

575

585

601

607

Polen

526

557

556

579

602

Kina

286

324

367

445

503

Eritrea

194

281

339

404

500

Pakistan

225

255

281

363

470

Rumänien

365

375

397

395

423

Norden

1 669

1 666

1 628

1 602

1 550

Övriga länder

5 711

6 018

6 469

6 914

7 369

Totalt

20 534

21 870

23 284

24 623

25 977

 

Kontakt

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30