search
Sök
menu
Meny
Sök

Befolkningsstatistik

Illustration med fyra blå staplar som blir högre från vänster till höger. I bakgrunden illustreras konturer på ansikten.

Den 31 december 2020 hade Jönköpings kommun en folkmängd på 142 427, vilket är en ökning med 1 346 personer sedan förra årsskiftet.

Jönköpings kommun har en något yngre befolkning än riket. Medelåldern i Jönköpings kommun är 40,3 år, vilket är ett år lägre än medelåldern i riket.

Cirka 26 000 av Jönköpings invånare är födda utomlands. Många är födda i övriga Norden, Irak, Syrien eller forna Jugoslavien.

Folkmängd

Kön

2016

2017

2018

2019

2020

Kvinnor

67 823

68 722

69 426

70 265

70 817

Män

67 474

68 759

69 796

70 816

71 610

Totalt

135 297

137 481

139 222

141 081

142 427


Folkmängsförändringar


2016

2017

2018

2019

2020

Folkökning

1 987

2 184

1 741

1 859

1 346

Födda

1 715

1 615

1 688

1 644

1 665

Döda

1 101

1 202

1 253

1 100

1 240

Födelsenetto

614

413

435

544

365

Inflyttade

7 103

7 341

7 299

7 169

7 201

Utflyttade

5 741

5 592

6 001

5 927

6 322

Flyttnetto

1 362

1 749

1 298

1 242

879


Folkmängdsförändringar kvartalsvis


2021 kv. 1

2021 kv. 2

2021 kv. 3

Folkmängd vid periodens slut

142 630

142 734

143 415

Folkökning

203

104

681

Födda

408

427

442

Döda

332

248

256

Födelsenetto

76

179

186

Inflyttning

1 472

1 543

2 853

Utflyttning

1 387

1 660

2 382

Flyttnetto

85

-117

471

Justering*

42

42

24

 * Justeringar redovisar eventuella födslar, dödsfall och flyttningar som inträffat före den aktuella redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare gjorda aviseringar. 


Medelålder 2020

Område

Kvinnor

Män

Båda könen

Jönköpings kommun

41,3

39,3

40,3

Riket

42,3

40,5

41,4


Folkmängd i olika kommundelar*

Kommundel

2016

2017

2018

2019

2020

Jönköping

63 962

65 423

66 817

68 153

69 091

Huskvarna

23 796

23 978

24 031

24 058

24 097

Gränna

4 146

4 133

4 124

4 148

4 203

Visingsö

732

726

732

725

716

Skärstad-Ölmstad

5 031

5 103

5 163

5 281

5 409

Lekeryd

2 948

2 976

3 019

3 044

3 061

Tenhult

5 157

5 172

5 248

5 271

5 312

Barnarp

3 852

3 960

3 890

3 941

3 927

Norrahammar-
Hovslätt

9 235

9 376

9 630

9 805

9 858

Månsarp-Taberg

4 885

4 902

4 871

4 856

4 911

Bankeryd

9 191

9 296

9 266

9 255

9 296

Norra Mo

2 362

2 436

2 431

2 544

2 546

Totalt

135 297

137 481

139 222

141 081

142 427

* Indelningen av kommundelar bygger på tidigare kommun- och församlingsgränser.


Utrikes födda efter födelseland

Födelseland

2016

2017

2018

2019

2020

Syrien

2 551

2 992

3 216

3 448

3 660

Irak

3 297

3 385

3 460

3 552

3 550

Jugoslavien

1 411

1 388

1 361

1 349

1 331

Bosnien-Hercegovina

1 230

1 231

1 241

1 267

1 303

Somalia

751

813

871

949

990

Tyskland

685

733

766

758

783

Iran

556

602

651

720

764

Afghanistan

278

382

526

645

745

Turkiet

602

619

633

637

639

Indien

458

517

595

628

628

Libanon

575

585

601

607

619

Polen

557

556

579

602

598

Pakistan

255

281

363

470

532

Eritrea

281

339

404

500

521

Kina

324

367

445

503

499

Rumänien

375

397

395

423

428

Norden

1 666

1 628

1 602

1 550

1 500

Övriga länder

6 018

6 469

6 914

7 369

7 596

Totalt

21 870

23 284

24 623

25 977

26 686


KONTAKT

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30